pillerEtter at nytt regelverk for kjøring med annen rus enn alkohol ble innført, har antall saker der politiet har stanset bilførere på grunn av mistanke om ruspåvirket kjøring økt betydelig.

Politiet er fornøyd med den nye lovgivningen.

  

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet 4. juni 2013 sies det:

– At flere som kjører i narkotika- eller medikamentrus nå blir tatt og dømt i retten, gjør det tryggere å ferdes på norske veger, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

 

– Sammen med en rekke andre trafikksikkerhetstiltak rettet mot både kjøretøy, veg og fører, vil det nye regelverket kunne bidra til at tallet på trafikkdrepte i Norge reduseres, sier samferdselsministeren.

 

Les hele pressemeldingen her >>

 

Folkehelseinstituttet har her en oversikt over hvilke grense som gjelder for ulike medisiner >>