hekker-120Dersom bilister ikke ser hva som skjuler seg bak hekken i et veikryss, kan de kjøre på og skade, og i verste fall drepe myke trafikanter.

Et barn på trehjulssykkel skal kunne sees fra alle retninger. Da må huseiere med gjerder, hekker og busker helt ut mot veien hjelpe til.

 

 

Det er viktig at:

  • Hekken din ikke hindrer sikten i krysset
  • Hekken din ikke blir høyere enn 50 cm i frisiktsonen

  

hekker-03

Hekk inntil veikryss
Høyde må ikke overstige 50 cm. Det må være fri sikt 4m/10m i boligvei. I samlevei må det være fri sikt 30 eller 60m, avhengig av fartsgrensen.
Krav til frisiktsoner er gitt i veiloven og merket i reguleringsplanen. De varierer med veitype, trafikkmengde og fartsgrense. Reglene for frisiktsoner sier hvor mange meters lengde fra veikryss og lignende du må klippe hekk og busker ned til 50 cm.

  

  

hekker-01

Hekk inntilavkjørsel fra bolig
Høyde på hekk og
gjerde må ikke overstige 50 cm over gateplan. Det må være fri sikt 4 meter i avkjørsel.
I samlevei må det være fri sikt 30 eller 50m, avhengig av fartsgrensen.

 

hekker-02

Hekk inntil avkjørsel som krysser gang- og sykkelvei
Det må være fri sikt 4m inn på avkjørsel. Mot gang- og sykkelvei må det være 20-40m
fri sikt, avhengig av stigningsforhold.

 

Noe du lurer på? Snakk med din kommune!