profilbilde-tekst1. september 2014 startet vi en Facebookside som heter IKKE TEKST NÅR DU KJØRER. Allerede etter 2 uker hadde denne siden over 2000 "likere". Vi ønsker likevel mange flere!

Reglene for mobilbruk i bil ble betydelig skjerpet for ca. 1,5 år siden - 2. mai 2013 mht dette. Likevel ser man daglig at folk stirrer ned i sin telefon under kjøring. En holdningsendring trengs! 

 

 

Alle de som har blitt "LIKERE" på vår kampanjeside er med å spre kunnskap og bevissthet om hvor farlig slik telefonbruk kan være.

Vær gjerne med oss!! Vi ønsker mange tusen med oss på denne Facebooksiden.

www.facebook.com/telefonibil

Siden drives av 6 administratorer: Morten, Marit, Kirsten, Tonje, Bjørn Ivar og Torstein. Vi er tilknyttet prosjektene Nullvisjonen, Trafoen og 18pluss i Vest-Agder. Vi håper siden og budskapet kan spre seg over hele landet.

Lik og del.

 

 

 

Mange flere filmklipp her:
http://www.nullvisjonen-agder.no/index.php/2012-12-14-13-12-26/film-telefon.html

 

 

tekst-03

 

 

Tall fra USA forteller om 5-6000 drepte og over 500.000 skadde årlig pga telefonbruk i bil.
Tallene deres fra 2011 sier at det i over 23% av ulykkene var telefonbruk med i bildet.

Den første staten i USA forbød teksting når man kjører i 2007 - siden har de fleste stater fulgt etter.

De fleste filmklipp og bilder man finner på nettet er fra USA.


Norge skjerpet sine regler i 2013 - nå øker bevisstheten også her! 
Du kan være med! www.facebook.com/telefonibil

 

 

tekst-01

tekst-02