belte i buss97% bruker belte i bil, men tallene fra Statens Vegvesens undersøkelser er elendige mht beltebruk i buss - kun 36% bruker belte.

Hvorfor? Kan vi få til en økt bevissthet og en holdningsendring?

 

 

 

Det er like farlig å la være å bruke beltet i buss som i bil, og langt flere andre passasjerer kan bli skadet i buss av en løs passasjer. Dersom en usikret passasjer kastes rundt i bussen er dette direkte livsfarlig for de andre i bussen.

I ulykken omtalt under ble passasjerer kastet ut av bussen fordi de ikke var sikret med belte.


Bussulykke i Nord-Trøndelag i august 2014:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tre-omkommet-etter-bussulykke-i-nord-troendelag/a/23263313/bussulykke

 

Dagen etter ulykken steg antallet omkomne til 4.
http://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/article9965796.ece


SITAT Adresseavisen:
- Flere av personene om bord ble funnet på utsiden på bussen. Så lenge de er funnet på utsiden kan det tyde på at de har blitt kastet ut gjennom rutene, sier pressevakt Marte Tronstad Dahl ved Nord-Trøndelag politidistrikt.

 

 

 

 

Hva skjer ved en kollisjon med buss?

 

 

Hva skjer dersom en buss ruller rundt?

 

 

belte

 

Saken om beltebruk i buss  er omtalt på Statens Vegvesens sider her:

http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Siste+nyheter/Vis?key=804795

Der sies blant annet dette:

- Det er like viktig å bruke belte i buss som i bil. Selv om nesten alle bruker belte i bilen, er det mye som tyder på at de gode vanene ikke blir med over i bussen. Vi mener derfor det er behov for å gjøre busspassasjerene mer bevisste på hvor viktig det er å bruke belte, sier Jon Molnes i Statens vegvesen.

 

LESERINNLEGG I AVIS HER:

http://lyngdalsavis.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=1971