lista 1Antall førerkortinnehavere over 75 år har nesten femdoblet seg de siste 10 årene.

2004: 108.123
2014: 492.254

 

Dette skyldes:

 • Økt andel av eldre i befolkninga
 • Sterkt økende førerkortandel i de aldersgruppene som etter hvert passerer 70 år.

Vi ser med andre ord en dobbelt effekt - og økningen er forventet å fortsette framover.

 

En utfordring:

 • Bortimot en femdobling av antallet førerkortinnehavere over 70 år viser at det er en stor endring i alderssammensetningen blant bilførere
 • Ca. 25% av de trafikkdrepte i 2014 var over 65 år
 • Det er mer sannsynlig at eldre skader seg selv i trafikken framfor at de skader andre. Dødsraten for bilførere over 75 år er fem ganger høyere enn gjennomsnittet – mens skaderaten er det dobbelte
 • Bakgrunnen for eldres spesielle situasjon i trafikken er blant annet dette: – redusert helse og fysikk (for eksempel benskjørhet, men også syn, hørsel, reaksjonsevne, motorikk) – mindre bilkjøring – noe som gir mindre vedlikeholdstrening av kjøreferdigheter – og vi ser hos alle aldersgrupper at ferdighetene synker med mindre de vedlikeholdes jevnlig

 

livsfaser

 

 

Eldres «problemer»:

Analyser av eldres sterke og svake sider som bilførere har vist at de viktigste problemene er følgende:

 • Oppdage andre trafikanter (også myke trafikanter) på veg inn mot kryss samt å vurdere deres avstand og fart
 • Oppdage andre trafikanter ved behov for fletting og feltskifte
 • Oppdage trafikklys og skilt
 • Oppfatte og reagere raskt nok i komplekse trafikksituasjoner Dette er problemer som alle bilførere kan ha – i gitte situasjoner og i dårlige øyeblikk

 

Hvordan er den eldre trafikanten?

 • Viktig: Eldre er forskjellige – slik som alle andre grupper
 • Noen eldre er gode til å kjøre bil, har god helse, og god sjølinnsikt i egne ferdigheter
 • Andre eldre kan være i en tilstand, (for eksempel helsemessig, mentalt og motorisk) der de helst ikke burde kjøre bil
 • Det betyr at dersom gruppetilhørighet alene skal brukes som kriterium for iverksettelse av tiltak – så er det stor risiko for at vi bommer – og at eldre som er sikre og trygge sjåfører rammes

 

Mer om saken i dette foredraget fra Torbjørn Tronsmoen – også om ulike tiltak:
http://www.tryggtrafikk.no/content/uploads/2015/04/20-TT-konferansen-2015-Tronsmoen.pdf

 

Alle foredragene fra Trygg Trafikks nasjonale konferanse 2015:
http://www.tryggtrafikk.no/nyheter/foredrag-fra-konferansen-rett-til-ratt/

 

 

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

rudskogen 400 400

UNGDOMSPROSJEKTET

Hver år kjører vi vårt ungdomsprosjekt i alle tre regioner for 10-20 ungdommer hver. Vi starter i februar og avslutter i juni, og i denne peridoen deltar ungdommene på 4 obligatoriske samlinger om trafikksikkerhet. Vi spanderer belønning på de som fullfører; En bilreparasjon - eller en tur til Rudskogen og banekjøring med Porsche Cayman. 
LES MER HER >>>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv
politiet russ paa vei toi vti trafikkatferd 3

 

agder fk logo lang

 • Artikkelvisninger 3994338
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder