flyer parkering 2Visste du at det er tryggest å RYGGE INN på en P-plass – og KJØRE UT igjen? Tryggest for myke trafikanter.

Man har mer oversikt når man kjører ut av en luke enn når man rygger ut - oversikt over fotgjengere.

 

flyer parkering 2

Forsikringsselskapene forteller om over 80.000 ryggekollisjoner og årlige utbetalinger på flere hundre millioner for bilskader.

Artikkel "Side 3" (Nettavisen) >>


MEN, MYE VIKTIGERE:

Fotgjengere er utsatt for å bli påkjørt av en bil som rygger ut fra en P-plass – spesielt barn.
Velger man å rygge inn og kjøre ut, har man redusert risikoen betraktelig. 

Mange skoler, barnehager, organisasjoner, etater, firmaer… har RYGGE INN som et HMS-krav. Spesielt oljeselskap er konsekvente på dette.

 

Vår "flyer":

flyer parkering 1

 

Baksiden viser de samarbeidspartnerne som er med på denne "kampanjen"/påminnelsen:

bakside

 

Flyeren som PDF: pdfParkering

VG-artikkel om parkering >>>

 

Haugesunds avis om HMS-krav >>>