2015 foreløpigDe foreløpige tallene for 2015 forteller om 125 trafikkdrepte. Det endelige tallet kommer som vanlig i mai 2016.

Nedgangen fra 2014 er betydelig for landet som helhet med hele 22 færre drepte enn i 2014. I Agder ser vi ikke denne nedgangen.

 

 

Agderfylkene hadde i 2015 13 trafikkdrepte fordelt med 7 i Vest-Agder og 6 i Aust-Agder.

-

Tallet 125 drepte inneholder igjen, som tidligere år, en stor overvekt av menn og ungdom.

  • 3 av 4 er menn.
  • 1 av 4 er ungdommer i alderen 18-24 år.

 

2015 foreløpig

 

Årsakene til ulykkene er også i 2015 i all hovedsak trafikanters ATFERD. Det er snakk om å holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene, kjøre rusfritt, alltid bruke bilbeltet, stoppe for å sove og ikke la telefon, GPS eller lignende ta oppmerksomheten. Det er også viktig å bruke refleks for å bli sett.

Følges dette, kan tallene for trafikkdrepte mer enn halveres med det samme.

 

Les hva Vegdirektøren sier her på Vegvesen.no >> 

eller her på avisenagder.no >>

 


AGDER:

Avdelingsdirektørene Erling Jonassen og Johan Mjåland i Statens Vegvesen i Aust-Agder
og Vest-Agder sier blant annet dette:

- Fart og rus er også elementer som er inne i en del ulykker. Hvis alle kjørte edru, brukte bilbelte og holdt fartsgrensen, kunne vi halvert antall drepte i trafikken umiddelbart, sier Mjaaland.

- Det har vært en stor økning i antall mc-ulykker de siste årene, og de flest av disse er singel-ulykker som ikke involverer andre kjøretøy, sier Mjaaland.

- Nå går vi inn i vinteren, så ta det med ro og kjør etter forholdene. Det kan være glatt rundt neste sving, for selv om entreprenørene våre gjør en kjempejobb, er det flere tusen kilometer vei som skal vedlikeholdes. Bruk litt ekstra tid, så kommer du i alle fall fram, sier Mjaaland.

- Kjør etter forholdene og hold fartsgrensen. Ta hensyn til gående og syklende, og til sistnevnte: bruk refleks og lys, sier Jonassen.

Hele saken i Fædrelandsvennens artikkel her >>