st40 bildeHøsten 2016 kom stortingsmelding 40; "Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering". Det er første gang på nesten 30 år at vi får en stortingsmelding som kun handler om trafikksikkerhet.

  

 

I meldingen kan man lese om både FØR-situasjonen, NÅ-situasjonen og planene for FRAMtidig arbeid. Antall hardt skadde og drepte skal ned - noe som krever et godt samarbeid mellom alle aktører. 

Når det gjelder trafikanters atferd og holdningsskapende arbeid, er dette meget godt vektlagt - og det er svært mye å hente her mht videre nedgang i antall skadde og drepte i trafikken!

 

pdfStortingsmelding 40 - 2016 anbefales. 

Omtale på Regjeringen.no her >>

 

 

st40 1

Norge er best i Europa - men våre ambisjoner er store. Tallene på skadde og drepte skal videre ned. 

 

 

Et kort utdrag fra stortingsmeldingen

Trafikanttiltak med økt betydning Trafikantenes atferd er av stor betydning for trafikksikkerheten. Dersom alle trafikanter overholdt fartsgrensene, brukte bilbeltet og ikke kjørte i ruspåvirket tilstand ville antall dødsulykker være omtrent halvert.

Tilstandsundersøkelser av trafikantatferd viser en positiv utvikling for bruk av bilbelte, sykkelhjelm, sikring av barn i bil og andel kjøretøy som overholder fartsgrensen.

Det er spesielt økt bruk av bilbelte i lette kjøretøy og økt overholdelse av fartsgrensene som har bidratt mest til å redusere antallet drepte og hardt skadde.

I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017 er det derfor satt ambisiøse mål om fortsatt positiv utvikling. Dette vil imidlertid være krevende å nå og vil kreve økt innsats på trafikantrettede tiltak, blant annet holdningsskapende arbeid og økt kontroll og håndheving av vegtrafikkovertredelser.

Sammenhengen mellom endring i gjennomsnittsfarten og ulykkesrisiko er svært godt dokumentert, og viser at fartsnivået er av stor betydning for antallet drepte og hardt skadde. Selv små endringer i gjennomsnittsfarten gir en betydelig endring i antallet alvorlige ulykker i vegtrafikken.

En fortsatt nedgang i antallet drepte og hardt skadde i tråd med etappemålet for 2024 forutsetter at en økt andel av trafikantene overholder fartsgrensene.

Ruspåvirket kjøring er en av hovedutfordringene i trafikksikkerhetsarbeidet. Ruspåvirkning var en påvist medvirkende årsaksfaktor i 21 prosent av dødsulykkene i perioden 2005–2015.

 

 

st40 4

 

..mer utdrag

Utviklingen siste 10 år for tilstandsmålene Statens vegvesen og Trygg Trafikk utfører årlige tilstandsundersøkelser innenfor områder der endringer i trafikantatferd har betydning for antall drepte og hardt skadde. En oppsummering av utviklingen for de siste 10 årene viser at:

– Andelen av kjøretøyene som overholder fartsgrensene har økt fra 45,6 prosent i 2006 til 55,6 prosent i 2015. Dette er en viktig faktor som forklaring på årsaken til den kraftige reduksjonen i antall drepte og hardt skadde. Imidlertid ser det ut til at reduksjonen i fartsnivået har stoppet noe opp etter 2012.

– Bilbeltebruken i lette biler innenfor tettbygd strøk er økt fra 85,4 prosent i 2006 til 94,0 prosent i 2015. Tilsvarende har bilbeltebruken utenfor tettbygd strøk økt fra 92,3 prosent i 2006 til 95,2 prosent i 2015. Det var en klart positiv trend fram til 2013, men de siste to årene ser det ut til at progresjonen har stoppet opp.

– Bilbeltebruken blant førere av tunge kjøretøyer er registrert fra 2009. I løpet av denne perioden har bilbeltebruken økt fra 52,8 prosent til 86,8 prosent.

– Bakovervendt sikring av barn i alderen 1–3 år i bil er registrert fra 2010. I løpet av denne perioden er andelen barn som er sikret bakovervendt økt fra 20 prosent til 49,3 prosent.

– Bruk av sykkelhjelm blant barn under 12 år er økt fra 62,9 prosent i 2006 til 86,6 prosent i 2015. Tilsvarende har bruken av sykkelhjelm blant ungdom/voksne fra og med 12 år økt fra 31,8 prosent i 2006 til 56,1 prosent i 2015.

– I 2015 brukte 43 prosent av fotgjengerne refleks på belyst landeveg i mørke. Tilsvarende var andelen i tettbygde strøk 28 prosent. Refleksbruken i 2015 lå omtrent på samme nivå som i 2012.

 

 

 

st40 2

 

 

 

st40 3

 

 

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv politiet russ paa vei toi vti 

agder fk logo lang

Artikkelvisninger
3618787
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Nullvisjonen Agder med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.