atv 1ATV-er spesielt utsatt for velteulykker. Smalere sporvidde, høyere tyngdepunkt og kortere akselavstand enn mange andre typer kjøretøy kjennetegner en ATV. Det skal mindre fart til, sammenlignet med en vanlig personbil, før man mister kontrollen.

 

 

FØREREN ER VELDIG UTSATT

ATV er et åpent kjøretøy hvor føreren er lite beskyttet dersom en ulykke oppstår

 

 

Vi anbefaler denne temaanalysen:

Momentene over er tatt fra denne rapporten - det samme er det vi har tatt med under her. Vi anbefaler å lese hele rapporten.

ATV analyse 2015ATV analyse 2015

 

I rapporten er det gjort en dybdeanalyse av dødsulykker med ATV på veg. I tillegg er det
sett på ulykkesstatistikk for ATV-ulykker på veg fra STRAKS, det er sett på registreringer
fra sykehus og det er sett på tall fra forsikringsselskapene.


Det er også gjort et mediesøk for å vurdere antall dødsulykker utenfor offentlig veg.
I rapporten er det drøftet sikkerhetsproblemer knyttet til bruken av ATV, og det er foreslått
tiltak for å redusere antall ulykker knyttet til denne kjøretøytypen.

pdfTemaanalyse "Ulykker med ATV"

 

ATV balanse

Dette bildet fra rapporten viser en ATV's svake kjøreegenskaper på vei.

 

OM ULYKKER

I rapportens sammendrag sies dette:

Nesten halvparten av dødsulykkene på veg med ATV skjer ifm. helg. Tallet på
personskadeulykker på lør-/søndag ligger 50 % høyere enn i ukedagene. En stor andel skjer
på kveldstid og tidlig natt. Halvparten av dødsulykkene og 19 % av personskadeulykkene har skjedd mens føreren har vært beruset. Dette er betydelig høyere andeler enn for andre
kjøretøygrupper. Vi mener at disse funnene tyder på at de fleste ulykkene skjer i forbindelse
med fritidskjøring.

atv ulykker 1

 

atv ulykker 2

 

 

AGDER ER OVERREPRESENTERT

Rapporten sier dette om Agder-fylkene:

De to Agder-fylkene har til sammen nesten halvparten av alle dødsulykker med ATV. For
øvrig er det Rogaland som kommer ut med flest personskader på ATV totalt sett.
Aldersgruppen 15-17 år er iflg. STRAKS-registeret klart overrepresentert som drepte/skadde
i ATV-ulykker. Menn utgjør mellom 70 og 90 % av de skadde iflg. de ulike databasene.

 

atv ulykker 3

 

 

ULIKE TYPER ATV


Firehjuls moped:

De minste ATV’ene registreres som firehjuls moped. Disse har motorer påmaksimalt 50 ccm, eller 4kW for ATV med elektrisk drift. Høyeste hastighet for disse er 45km/t. Hvis kjøretøyet veier mer enn 150 kg (minus vekt av batteriet ved elektrisk drift) måfører være over 18 år og ha førerkort klasse AM 147. Maskiner som veier mindre enn 150 kgkan kjøres på klassene AM 145 og AM 146.


Traktor:

En traktorregistrert ATV kan ikke gå raskere enn 40 km/t. Disse maskinene blir på
ulike måter plombert for å redusere maksimal fart. For å kjøre en slik ATV må man ha
førerkort klasse B.


Firehjuls motorsykkel:

Dette er ATV’er som går fortere enn 40 km/t. For å kjøre disse må
man ha førerkort klasse B eller B1. Det er ikke tillatt å kjøre en firehjuls motorsykkel med
førerkort klasse A1, A2 eller A. Med disse klassene kan man kun kjøre ATV registrert som
firehjuls moped.

 

 

VERNEUTSTYR


Hjelm:

Det er påbudt å bruke godkjent hjelm når man kjører en AVT registrert som firehjuls
moped eller firehjuls MC. Påbudet gjelder ikke hvis man kjører et lukket kjøretøy hvor det er
montert bilbelter. I praksis gjelder dette kun SBS-modeller.


Det er ikke påbud om bruk av hjelm når man kjører en ATV registrert som traktor.


Bilbelte:

Bilbelte skal brukes der det er montert, for eksempel en SBS registrert som firehjuls MC.


Det er ikke krav til montering av bilbelter i traktorregistrert ATV. Det er heller ikke krav til
bruk der disse er montert. Arbeidsmiljøloven kan likevel sette krav til bruk av bilbelter i ATV
hvis denne brukes i næring.

Enkelte eldre ATV’er kunne tidligere registreres som motorredskap. I disse er det ikke krav
om verken bilbelte eller hjelm.

 

Vi anbefaler som sagt hele rapporten:

pdfTemaanalyse "Ulykker med ATV"