Trafikksikker kommune stempel 400x400Vi gratulerer Kvinesdal kommune i Vest-Agder med sertifiseringen «Trafikksikker kommune» tildelt av Trygg Trafikk.

Dette er den første kommunen i Vest-Agder som har oppnådd dette. 5 andre kommuner i fylket er i prosessen på ulike stadier. 2 kommuner i Aust-Agder er allerede godkjente. 

Hør gjerne vår PODCAST om Trafikksikker kommune:

https://anchor.fm/nullvisjonen-agder/episodes/Trafikksikker-kommune-ec6ngd


 


Offisiell tildeling skjedde i Kvinesdal 19. mai 2017.

trafikksikker kommune 01 500Fra venstre: Rådmann Camilla Dunsæd, ordfører Per Sverre Kvinlaug og distriktsleder i Trygg Trafikk, Ole Rath.

 

HVA ER "TRAFIKKSIKKER KOMMUNE"?

Ulike lover og forskrifter pålegger kommunene et ansvar for trafikksikkerhet, mht opplæring, planlegging, rutiner, reglement mm. Kommunene er viktige aktører i arbeidet med å forebygge trafikkulykker, og de har plikt til å arbeide tverretatlig og systematisk med trafikksikkerhet.

En kommune som kan dokumentere at de følger lover og forskrifter og har trafikksikkerhet godt innarbeidet i sine planer og rutiner kan få godkjenningen «Trafikksikker kommune».

De fleste kommuner har bare NESTEN "orden i sine sysaker". Trygg Trafikk hjelper dem til å få alle sine systemer helt i orden. 

På sikt vil trolig alle kommuner takke ja til denne hjelpen.

Ulykker

Man er ikke forskånet fra ulykker i en "Trafikksikker kommune", men kommunen gjør det den kan for sine innbyggere for at dette skal unngås.

trafikksikker kommune 02 500Skoler og barnehager og andre kommunale enheter får skilt til å skru på veggen.

 


Flere kommuner er på gang...

Ole Rath i Trygg Trafikk forteller at i Vest-Agder håper man å kunne godkjenne også Hægebostad før sommeren. I tillegg er Lyngdal, Farsund, Søgne og Vennesla på ulike steder i prosessen mot å bli "Trafikksikker kommune".

I Aust-Agder er allerede Froland og Grimstad godkjent. Distriksleder i Trygg Trafikk i Aust-Agder, Paal Ove Sodefjed, forteller at de der håper på godkjenning av Lillesand før sommeren. Arendal og Birkeland er også i prosessen.

 


 

Følgende fra Stortingsmelding 40, side 70, forklarer en hel del om ordningen med "Trafikksikker kommune":

trafikksikker kommune stortinget

Kommunene kan altså få hjelp av Trygg Trafikk i prosessen med å få orden i sine systemer slik at lover og forskrifter blir fulgt – og dokumentert. Dette er en hjelp veldig mange kommuner allerede har tatt imot med takk.


 

NULLVISJONEN OG "TRAFIKKSIKKER KOMMUNE"

Nullvisjonen er ikke direkte involvert i kommunenes prosess mot å bli "Trafikksikker kommune", men våre kontaktpersoner ute i kommunene gjør en stor og viktig koordineringsjobb i dette arbeidet.

Et godt supplement til Nullvisjonens arbeid

Trygg Trafikks arbeid med sertifiseringen «Trafikksikker kommune» ser Nullvisjonen på som et meget godt supplement til vårt arbeid. Nullvisjonsarbeid og «Trafikksikker kommune» hører veldig godt sammen. Det er ikke snakk om noe «enten eller», men "hånd i hanske".

I en «Trafikksikker kommune» vil enhetene ha trafikksikkerhet høyt på agendaen. Nullvisjonen er en viktig aktør mht holdningsarbeidet for ansatte, elever, foreldre, lag, foreninger og kommunens beboere generelt.

Økt fokus på trafikksikkerhet i kommunene gir enda mer etterspørsel etter informasjonshjelp fra Nullvisjonen – noe vi ser meget positivt på. Vi i Nullvisjonen vil mest mulig ut med vårt informasjonsarbeid.

 Fylkenes samferdselssjefer anbefaler «Trafikksikker kommune»

Samferdselssjefene i landets fylker anbefaler at ordningen med «Trafikksikker kommune» videreutvikles med mål om at alle landets kommuner blir godkjente – se nest siste pkt. i utdraget fra Stortingsmelding 40.

trafikksikker kommune stortinget 2


  

Godkjenningskriterier

Trygg Trafikk har, sammen med fylkeskommunene, utarbeidet kriterier for å bli godkjent som en «Trafikksikker kommune». Å bli godkjent betyr ikke at det ikke vil skje trafikkulykker, men det er et kvalitetsstempel for målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet, og at systemer og rutiner er på plass i kommunen i følge lover og forskrifter.

Se mer på https://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune

 

Eksempel på kriterier – her ang. SKOLE:

Trafikksikkerhet i skolen generelt

Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til foresatte om sykling til skolen.

Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil og med kollektivtransport i skolens regi.

Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte.

Trafikkopplæringen i skolen

Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/ årsplan i tråd med Kunnskapsløftets kompetansemål.

Samarbeid mellom skole og hjem

Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte.

Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

  • Skriftlig bekreftelse fra rektor på at alle kriteriene er oppfylt
  • Årsplan hvor trafikk er integrert
  • Rutiner for turer til fots, med sykkel, bil og kollektivtransport
  • Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

rudskogen 400 400

UNGDOMSPROSJEKTET

Hver år kjører vi vårt ungdomsprosjekt i alle tre regioner for 10-20 ungdommer hver. Vi starter i februar og avslutter i juni, og i denne peridoen deltar ungdommene på 4 obligatoriske samlinger om trafikksikkerhet. Vi spanderer belønning på de som fullfører; En bilreparasjon - eller en tur til Rudskogen og banekjøring med Porsche Cayman. 
LES MER HER >>>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv
politiet russ paa vei toi vti trafikkatferd 3

 

agder fk logo lang

  • Artikkelvisninger 3994284
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder