fartsgrense 90Fra 1. januar 2017 har Samferdselsdepartementet bestemt at satsene for forenklede forelegg i trafikken økes. Politiet tror økningen kan ha en god forebyggende effekt.

Mange av de forenklede forelegg dreier seg om fart. Vi vet at fart er medvirkende årsak til mange dødsulykker i trafikken - faktisk den største medvirkende årsaken! Kanskje kan økte bøtesatser hjelpe?


Som oversikten under her viser, dreier det seg ikke bare om fart.

 

Så mye dyrere blir bøtene

Lovbrudd

Dagens bot

Etter nyttår

5 km/t for fort

600,-

750,-

10 km/t for fort

1600,-

2050,-

15 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t

2900,-

3700,-

20 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t

4200,-

5350,-

25 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t

6500,-

8300,-

15 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t

2600,-

3300,-

20 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t

3600,-

4600,-

25 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t

4900,-

6250,-

30 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t

6500,-

8300,-

35 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t

7800,-

9950,-

36-40 km/t for fort når fartsgrensen er over 90 km/t

9000,-

10.400,-

Kjøring på rødt lys eller for kort avstand til bilen foran

5200,-

6650,-

Kjøring mot enveiskjørt, i gågate, i feil kjøreretning, osv.

4200,-

5350,-

Kjøring på fortau, bak sperrelinje eller i feil felt før sving

3200,-

4100,-

Ulovlig forbikjøring (til høyre, foran gangfelt, osv.)

5200,-

6650,-

Brudd på vikeplikten

5200,-

6650,-

Feil bruk av lys, kjøring uten tilstrekkelig utsyn, osv.

2000,-

2250,-

Kjøring med «trimmet» moped

4200,-

5350,-

Sykle uten lykt, på rødt lys, eller på motorvei, osv.

900,-

1150,-

Kjøring med usikrede passasjerer under 15 år

2000,-

2250,-

Segway-kjøring på vei med fartsgrense over 60 km/t *

2000,-

2150,-

* For øvrige brudd får Segway-brukere halv bot av satsene over.

Kilde: Lovdata.

Tabell kopiert fra NRK's omtale av saken.

 

NRK omtaler hele saken her:

https://www.nrk.no/norge/etter-nyttar-kan-du-fa-over-10.000-kroner-i-fartsbot-1.13282516

 

 

VG omtaler saken her:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/bil-og-trafikk/pass-paa-gasspedalen-i-2017-du-kan-faa-ti-laken-i-fartsbot/a/23877041/

– Vi tror forenklede forelegg og raske reaksjoner virker forebyggende og bidrar til atferdsendring, sier konstituert UP-sjef Roar S. Larsen til VG.

 

 

Lovdata har alle endringer i bøtesatser her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-09-1479

 

 

1 fart

www.trafikkvett.no