vaf 160I Vest-Agder fylke er trafikksikkerhetsarbeidet høyt prioritert. Norges nullvisjonstenking er tatt på alvor, og fylkeskommunen har tatt et par skritt mer enn andre mht holdningsskapende arbeid.

 

Vest-Agder fylkeskommune er aktivt engasjert i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, både gjennom eget engasjement, og ved aktiv deltakelse i diverse trafikksikkerhetsprosjekter.

Trafikksikkerhetssatsningen i Vest-Agder omfatter seks hovedområder:

  • Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene
  • Trafikksikkerhtsgruppa i Vest-Agder
  • Tre Nullvisjonsprosjekter/regioner
  • Trafoen - trafikksikkerhetsprosjekt for ungdom
  • 18pluss - trafikksikkerhetsprosjekt for ungdom
  • Samarbeid med Trygg Trafikk

Mer info om Vest-Agder og trafikksikkerhet her >>

 


Her presenterer vi noe av satsingen i Vest-Agder:

NULLVISJONEN

Holdningsskapende arbeid

Det viktigste for Nullvisjonen er holdningsskapende arbeid innen trafikksikkerhet – et arbeid vi driver gjennom informasjon på ulike måter. Vi holder kurs og foredrag, vi bruker vår nettside, er aktive på sosiale medier, har stands på ulike arrangementer, holder refleksdemonstrasjoner, lager egenproduserte filmer, lager og deler ut brosjyrer og samarbeider med media om å få ut mest mulig informasjon.

Deltakelse med informasjon og forelesninger på ulike trafikkdager på ungdomsskoler og videregående skoler er sentralt for oss – og alle tre regioner driver årlige ungdomsprosjekt. Vi er også involvert i kommunenes arbeid med trafikksikkerhetsplaner og selger enkelte produkter som eks. refleksvester og mini nødhammere.


Eks. på kurs/foredrag/tiltak i Nullvisjonens regi her, her og her.

 

nullvisjonen 160


Målgrupper

Våre målgrupper er egentlig hele befolkningen – både barn, ungdom, voksne og eldre. Men ungdom 18-24 år, som er en svært risikoutsatt gruppe, er prioritert – det er også foreldre pga deres viktige oppgave som rollemodeller for sine barn.


Vårt mål

Målet vårt er å øke befolkningens oppmerksomhet og kunnskaper om trafikksikkerhet slik at deres holdninger og atferd endres og fører oss nærmere visjonen om null drepte og null hardt skadde i trafikken.


Tett samarbeid

Samarbeidspartnere for Nullvisjonen er Vest-Agder fylkeskommune, de 14 kommunene i fylket som er med i Nullvisjonen, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, politiet, 18pluss og Trafoen. 

 

 

18PLUSS

Hva er 18 pluss?

Synes du forsikringen er dyr? Det kan du gjøre noe med. Bruk noen timer på kurs, så får du solid rabatt – og livsviktig kunnskap på kjøpet. Dette er for deg mellom 18 og 25 år som har førerkort, og som bor i Aust-Agder eller Vest-Agder.

Ungdom mellom 18 og 25 år har størst risiko for å havne i en alvorlig trafikkulykke. Kurset lærer deg å takle uventede sitasjoner på en trygg måte.

Instruktører på kurset er i hovedsak ungdom i samme aldersgruppe som målgruppen for kurset, 18 - 25 år. De får opplæring og skiftes ut når alderen tilsier det. Vi rekrutterer nye instruktører fra deltakere på kursene, kanskje er det noe for deg?

18pluss bil


Kursinnhold

Banekjøring

Banekjøring er gøy, men det er faktisk også veldig lærerikt. Her tester du en moderne kjøreskolebil med elektronisk sikkerhetsutstyr mot en typisk ungdomsbil.

Hvordan reagerer du og bilen når uventede hindringer dukker opp?
Hvor mye har dekk, føreforhold og fart å si for de utfordringene du møter på veien?

Skadested

Hva skal du gjøre når det skjer en ulykke? Det vet du etter kurset!
Her er det ingen teori. Du vil få en praktisk og effektiv opplæring i skadesteds-behandling.
Hvem er det du oftest kjører sammen med? Venner eller ukjente? Hadde det vært fint å kunne redde din beste venn?

Trafoen

I trafoen vandrer du gjennom flere rom med film på alle fire vegger. Du opplever en trafikkulykke på nært hold. I samtalen etterpå blir du med å vurdere hvorfor ulykker skjer, hvilke risikofaktorer som spiller inn og hva du kan bidra med for å redusere sjansen du har for å komme i en ulykke.

(Mer info om trafoen, som også er et eget tiltak, under her.)

Mer info og påmelding til 18pluss-kurs: www.18pluss.no

 

TRAFOEN

Trafo er en anledning til å lære og unngå å skade andre, unngå å skade deg sjøl og unngå å miste dem du er mest glad i.

Oppleve og lære i spennende - men i trygge omgivelser.

trafoen


Trafoprosjektet er et trafikksikkerhetsprosjekt i Kristiansand som åpnet 17. mars 2005.

Initiativtakere til prosjektet var 4 ungdommer som mistet 4 venner i en tragisk bilulykke i november 2002.

Deres mål har vært å la ungdom oppleve konsekvensene av en trafikkulykke.

I tillegg til ungdommene har de viktigste bidragsyterne vært Statens Vegvesen, Vest-Agderfylkeskommune, Trygg Trafikk, Skandinavisk Trafikksenter og Kristiansand kommune. Prosjektet holder til i et eget bygg; Trafoen. Dette har en særegen arkitektur og består av fem rom. I fire av rommene vises det film mens det femte rommet er til debrifing og undervisning.

Deltakerne går gjennom rommene i en fastsatt rekkefølge og opplever gjennom filmene en trafikkulykke på nært hold.

Trafoen er for alle over 15 år som ferdes i trafikken!

Mer info om trafoen på www.trafoen.no

 

TRYGG TRAFIKK

Trygg Trafikk er også en viktig samarbeidspartner i Vest-Agder.

www.tryggtrafikk.no

..det samme er Statens Vegvesen og Politiet og selvfølgelig alle de 15 kommunene i fylket.

 

 

 

 

 

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

rudskogen 400 400

UNGDOMSPROSJEKTET

Hver år kjører vi vårt ungdomsprosjekt i alle tre regioner for 10-20 ungdommer hver. Vi starter i februar og avslutter i juni, og i denne peridoen deltar ungdommene på 4 obligatoriske samlinger om trafikksikkerhet. Vi spanderer belønning på de som fullfører; En bilreparasjon - eller en tur til Rudskogen og banekjøring med Porsche Cayman. 
LES MER HER >>>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv
politiet russ paa vei toi vti trafikkatferd 3

 

agder fk logo lang

  • Artikkelvisninger 3994302
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder