krasj 120Ruskjøring er en av de virkelig store årsaker til dødsulykker i trafikken. UP og det ordinære politiet klarer nå å ta lang flere enn før – både pga nye instrumenter og intensiverte kontroller.
Svært mange av ruskjørerne tas i Agderfylkene.

 

Hele 656 ruskjørere ble tatt på Agder i 2016, og sannsynligvis er dette kun en liten topp av et stort isfjell.

313 ble tatt i Aust-Agder og 343 i Vest-Agder. 
UP tok 244 av disse. For to år siden tok de 96. UP's nye analyseinstrument avdekker langt mer enn før - både narkotika og medisiner. 9 av 10 som UP tok var ruset på annet enn alkohol.

Ca. 70% av dem som totalt sett ble anmeldt for ruskjøring var ruset på annet enn alkohol.Artikkel i avisen Fædrelandsvennen om dette her:
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Sjekk-hvor-fyllekjorerne-tas-i-Agder-Na-skal-UP-ut-pa-bygda-697516b.html

fvn rusoversikt 2016

 

Beregninger fra Folkehelseinstituttet og UP anslår at det kjøres ca. 130.000 kjøreturer av rusede personer daglig i Norge.

Ca. 20.000 av disse er personer påvirket av alkohol, ca. 30.000 er påvirket av illegale stoffer, narkotika, mens ca. 80.000 er ruset på ulike legale medisiner. Alkohol er dermed ikke lenger det vanligste middelet blant rusede bilister.

Andelen som kjører med promille holder seg stabilt, men andre rusmidler stiger. Kjøring påvirket av trafikkfarlige legemidler er vanligere i Norge enn i de fleste andre land – og vår landsdel her sør er i toppen av denne statistikken.

Mht MEDISINER er man selv ansvarlig for å ikke være påvirket av for store doser - selv om man kun har tatt det legen sier.

 

Det at Politiet intensiverer kontrollene og får bedre utstyr til å avdekke ruskjører vil likevel kun ta «toppen av isfjellet». Den viktigste endringen vil være at den lille andelen rusførere forstår konsekvensen av egne handlinger, eller at deres omgivelser hjelper dem til å forstå – slik at man ikke utsetter seg selv og sine medtrafikanter for risikoen ved å ferdes i trafikken når man ikke er skikket til det.

Innskjerpingen i lovgivningen med hensyn til medikamenter som ikke kan kombineres med bruk av motoriserte kjøretøy er positiv. Legenes og apotekenes informasjons- og varslingsplikt vil også kunne avverge en masse «uvitende» ruskjørere. 

 

I et intervju med med TV2 sier 
Seniorforsker Asbjørg Christophersen ved Folkehelseinstituttet dette om tallene:

Tallene er et overslag etter en undersøkelse som Folkehelseinstituttet gjorde i veikanten i forbindelse med politikontroller. 20.000 bilister ble stoppet i en rekke kontroller over hele landet avla anonyme spyttprøver, som ble analysert.

Prøvene ble analysert på alkohol og over 20 andre rusmidler (narkotiske stoffer og varseltrekantmerkede legemidler), sier Christophersen, som også legger til at 13 land hadde samme undersøkelse.

Hele TV2 artikkelen om dette, fra en tid tilbake, finner du her:

http://www.tv2.no/a/3972790

 

FORELDRE ER VIKTIGE FORBILDER:

 

 

NULLVISJONEN I LISTER SIER DET SLIK PÅ SIN FACEBOOKSIDE:

656 ruskjørere tatt av politiet på Agder i 2016, 313 i Aust-Agder og 343 i Vest-Agder. UP tok 244 av disse. Ca. 70% var ruset på annet enn alkohol. Nye analyseinstrumenter avdekker nå både narkotika og medisiner.
Meld fra - hva om en av disse skader en i din familie?
51 av ruskjørerne ble tatt i Lister.

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA SIER DET SLIK PÅ SIN FACEBOOKSIDE:

Ruskjøring er et stort problem!
- Det MINSTE problemet er å bli stoppet av Politiet, da slipper du unna med førerkort beslag og et bidrag til Statskassa - samt noen dager i fengsel.
i 2016 ble det stoppet 20 ruspåvirkede bilister i Songdalen - det utgjør 0,3% av befolkningen i kommunen. -Lite sier du?
- Hva om èn av dem treffer deg eller noen du bryr deg om?
I Søgne var tallet på ruskjørere 21 personer, og Vennesla hadde 26 personer som ble tatt for ruskjøring.
De fleste som kjører i ruspåvirket tilstand er ruset på legale medisiner!
- Men svært mange er også ruset på alkohol eller andre rusmidler.
Vi har alle et ansvar for å være skikket til å føre motorvognen vi kjører, og forstår man ikke selv at man ikke kan kjøre, så må noen i omgivelsen hjelpe til - FØR ulykken skjer!

 

OGSÅ DE ØKONOMISKE KONSEKVENSENE KAN BLI ENORME:

 

Carl har alltid gode råd med på veien: 

 

carl promille

 

 

Et av de mest alvorlige budskap:

 

carl bilnøkkel


Tidligere artikkel om ruskjøring her:
http://www.nullvisjonen-agder.no/2012-12-14-13-10-37/rus.html

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

rudskogen 400 400

UNGDOMSPROSJEKTET

Hver år kjører vi vårt ungdomsprosjekt i alle tre regioner for 10-20 ungdommer hver. Vi starter i februar og avslutter i juni, og i denne peridoen deltar ungdommene på 4 obligatoriske samlinger om trafikksikkerhet. Vi spanderer belønning på de som fullfører; En bilreparasjon - eller en tur til Rudskogen og banekjøring med Porsche Cayman. 
LES MER HER >>>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv
politiet russ paa vei toi vti trafikkatferd 3

 

agder fk logo lang

  • Artikkelvisninger 3994235
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder