kollisjon-120Dødsulykkene i landet som helhet er nesten halvert i juni og juli 2017, sammenlignet med samme måneder i 2016.
Tallene for årets første syv måneder viser en utvikling i meget positiv retning.
Men EN er en for mye. Statistikk er ikke interessant for de som rammes.

 

POSITIV UTVIKLING

Til nå i 2017 er 57 personer omkommet i Norge, mot 84 i fjor. Fortsetter denne trenden ut året vil antallet omkomne kunne komme under 100 for første gang siden 1947. (135 i 2016).

 

AGDER

Vest-Agder har i løpet av årets første syv måneder blitt rammet av to dødsulykker, mens Aust-Agder ikke har hatt noen. Begge deler er en forbedring fra i fjor, i tråd med trenden for hele landet.

 

ULYKKESTYPER

Møteulykker og utforkjøringer preger som før tallene. Hele 21 er omkommet i møteulykker og 18 i utforkjøringer. 

 

HVEM OMKOMMER?

Voksne menn over 50 år rammes mest av dødsulykker. De fleste var mellom 50 og 60 år. Dødstallene for ungdomsgruppen 16-14 viser en betydelig reduksjon.

Av 57 omkomne i årets første syv måneder var det hele 41 menn. 34 personer totalt var over 50 år.

Mens tallene viser meget positiv utvikling for bilulykker, er ikke tallene for MC-ulykker like gode. 10 omkomne i MC-ulykker mot 13 i fjor.

 

MEN HUSK

Selv om tallene i statistikkene viser bedring, er det liten trøst for dem som rammes.

Kjør forsiktig - som angitt i 2. avsnitt under her.

 


STATENS VEGVESEN

– Vi er ikke i mål. Vi har satt oss tydelige mål. Skal vi nå disse kan vi ikke hvile på laurbærene. Det holder rett og slett ikke å bare fortsette i samme spor. Vi må jobbe mer målretta, systematisk og helhetlig. Samtidig må vi tilegne oss og bruke ny kunnskap underveis, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

– Om alle hadde hold fartsgrensen, kjørt etter forholdene, brukt sikkerhetsbelte og annetr sikkerhetsutstyr og vært rusfri hadde svært mange av trafikkulykkene vært unngått. Vi har alle et ansvar for å ferdes trygt i trafikken, sier Ranes.

 


Mer detaljer kan man lese på Vegnett her >> eller hos Trygg Trafikk her >>