barneseter 1Høsten er en travel tid for oss i Nullvisjonen med deltakelse på en rekke foreldremøter. Skoler, og spesielt barnehager, har godt fokus på trafikksikkerhet overfor sine barn og elever. Foreldrene er viktige å nå i den sammenhengen. 

I Vest-Agder har eks. over 20 barnehager besøk av Nullvisjonen høsten 2017.

Generell informasjon om mange emner

Nullvisjonen deltar med mye generell informasjon om ulike risikofaktorer i trafikken som fart, rus, bilbelte, telefonbruk, refleks, hjelm mm.

Henting og levering ved barnehagen er også en risiko. Rygging med små barn til stede er svært ugreit. De aller fleste barnehager har gode systemer og rutiner for dette. Det er viktig at foreldrene følger opp dette.
(Se mer om parkering her. Rygge inn - kjøre ut!)

Vekt på foreldre som rollemodeller

Mest vekt legger vi på den viktige oppgaven foreldre har som rollemodeller for sine barn gjennom hele oppveksten. Barn tar etter og "gjør som vi voksne gjør" - ikke som vi sier de skal gjøre. 

Ofte er barn også svært flinke til å passe på, slik tegneseriern under viser. Mye god trafikkatferd læres i både barnehage og skole.

 

bilbelte sort 1000

Flere tegneserier om dette emnet her >>>

 

Sikring av barn i bil - et viktig tema

Sikring av små og store barn i bil er et særs viktig og konkret tema vi informerer om på foreldremøter. Rett bruk av barneseter og belter er avgjørende om det skulle skje en ulykke.

For 40-50 år siden, på 70-tallet, døde det ca. 100 barn pr. år i bilulykker i vårt lille land. Det vil altså si ca. 500 i løpet av en 5-6 års periode den gangen. De siste 5-6 år er dette tallet kun ETT barn. Norge har altså i praksis nesten fått bort denne gruppen fra statistikkene. Men, slipper man "trykket" og fokuset på dette området, vet man at det er en fare for tilbakeslag.

For små barn er den viktige huskeregelen; BAKOVERVENDT BARNESETE SÅ LENGE SOM MULIG.

 

Viktig informasjonsfilm om sikring av barn i bil:

Mer om sikring av barn i bil her >>>

 

Skoler

På foreldremøter på skoler legges det også vekt på bruk av hjelm og refleks samt oppførsel og beltebruk i buss.

Foreldre som viktige rollemodeller er sentralt her også.

 

Vi har filmer som illustrerer foreldrerollen godt:

Flere filmer i denne serien her >>>

 

Gaver

"Det skal lønne seg å komme på foreldremøter".
På foreldremøter i barnehager deler vi ut beltesamlere til dem som trenger dette. Beltesamleren riktig brukt sørger for å at risikoen for at barnet sklir ut av sin barnestol blir minst mulig.

 

beltesamler 01

beltesamler 02

 

Ta kontakt med oss for deltakelse på deres foreldremøte.
Kanskje til våren?
Kanskje neste høst?

Vi sees!

 

Noen glimt:

foreldremøte b

for mote

 

foreldremøte d

 

foreldremøte d

for mote2

 

foreldremøte d

 

bilbelte ett bilde