ts plan 18 21 120Norge er best i verden på trafikksikkerhet, men skal bli enda bedre. Tidlig i mars 2018 ble Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018-2021 lagt fram.
136 konkrete tiltak finnes i planen - tiltak som skal redde liv.
For 5. gang legges det fram en slik 4-års plan, og NULLVISJONEN ligger fortsatt til grunn for arbeid med trafikksikkerhet.

 

 

Samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen:
Nullvisjonen ligger til grunn for regjeringens arbeid med trafikksikkerhet. Tiltaksplanen bygger på Nasjonal transportplan, og tiltakene skal sikre at vi har stø kurs mot nullvisjonen. Det handler om et bredt spekter av tiltak for å bidra til blant annet bedre veier, tryggere sjåfører, sikrere kjøretøy og mer bruk av teknologi.

 

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen:
Selv om utviklingen har vært svært positiv og Norge er verdensledende på trafikksikkerhet, må kampen mot trafikkdøden fortsette med uforminsket styrke. Det er satt tøffe mål for trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er mer enn tall og statistikk – dette handler om mennesker.

 


MÅL:
Legger man sammen antall hardt skadde og drepte i norsk trafikk i 2017, får man om lag 750. Dette tallet skal ned til 550 innen 2022, sier det konkrete målet. Videre skal det ned til 350 innen 2030.


 

Disse står bak planen:

ts plan 18 21 org

 

Her kan man laste ned/lese hele planen på 154 sider:

 

pdfNasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-202120.18 MB

 

 ts plan 18 21 550

(Planens forside)


 

NULLVISJONEN 

Nullvisjonen i Agder jobber med holdningsarbeid. Vi retter fokus mot trafikanters atferd.

Planen inneholder mye om vårt arbeidsfelt, eks. kapittel 4 om RISIKOATFERD, kapittel 5 om BEFOLKNINGSGRUPPER og ulike tiltak mot disse og kapittel 6 om TRAFIKANTGRUPPER og tiltak mot disse.

 

Vi "sakser" litt fra side 35:

Nullvisjonen forutsetter at trafikantene skal ta ansvar for egen atferd, gjennom å være aktsomme og unngå bevisste regelbrudd.

Tall fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper, basert på dødsulykker i perioden 2005-2016, viser at:

• For høy fart har vært en sannsynlig medvirkende faktor i 42 prosent av dødsulykkene

• Rus har vært en sannsynlig medvirkende faktor i minst 21 prosent av dødsulykkene

• 40 prosent av de drepte i bil brukte ikke bilbelte eller var feilsikret

Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort beregninger som viser at dersom alle førere fulgte fartsgrensene, kjørte uten påvirkning av rus og brukte bilbelte, ville tallet på drepte vært redusert med 47 prosent og antall hardt skadde med 41 prosent.

Ut fra dette vil innsatsen for bedre trafikantatferd bli konsentrert innenfor tre områder, fart, rus og bruk av bilbelte.

I lys av den teknologiske utviklingen innenfor informasjon-, kommunikasjon- og underholdningsenheter har uoppmerksomhet blitt en økende risikofaktor i vegtrafikken. Derfor vil også dette være et område som vil bli viet økt oppmerksomhet i planperioden

 

Vi kan i planen lese mange konkrete tiltak overfor eks.:

Planen har som nevnt 136 konkrete tiltak.

 • Fart
 • Rus
 • Belte i bil
 • Belte i buss
 • Sikring av barn
 • Bruk av telefon og annen uoppmerksomhet
 • Opplæring; barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, ungdom, unge førere
 • Moped
 • MC
 • Gående
 • Syklister
 • Lette kjøretøy
 • Tunge kjøretøy
 • Skoleskyss
 • Hjertesoner
 • Trafikker kommune
 • mm.
 • mm..

 

Det anbefales spesielt å lese side 35-87 dersom man er mest interessert i holdningsarbeid. 

 

Ellers har planen veldig mange gode tiltak ang. vei, kjøretøy, opplæring og teknologi.

 

God lesing!

 

logo hvit 500

 

 

 

 

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv politiet russ paa vei toi vti 

agder fk logo lang

Artikkelvisninger
3618744
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Nullvisjonen Agder med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.