moped 2Transportøkonomisk institutt (TØI) har tall for risiko for MOPED og LETT MC som er ganske stygge sammenlignet med andre kjøretøy.

Tallene er basert på risiko for dødsulykke pr. kjørte milliard kilometer.

Risikoen for trafikanter på motoriserte tohjulinger er svært høy.Det er åpenbart at trafikanter som ikke sitter beskyttet inni en buss eller bil er mer utsatte dersom en ulykke skjer. Men hvor stor er risikoen?


DØDSRISIKO PR. KJØRTE MILLIARD KILOMETER

Buss    0,3
Bil    2,5 
Moped    4,2 
Tung MC   33,9 
Lett MC   76,5 

 

BUSS:
Vi ser av tallene at buss er det tryggeste framkomstmiddelet.

BIL/MOPED:
Det er nesten dobbelt så farlig å kjøre moped som bil.

TUNG MC:
Det er ca. 8 ganger farligere å kjøre tung MC i forhold til moped.

LETT MC:
Det viktigste å lære av disse tallene, er den enorme forskjellen i risiko mellom moped og lett MC. Det er mer enn 18 ganger større risiko forbundet med å ta steget fra moped og opp til en litt kraftigere lett MC med mer fart.


LETT MC

Antallet dødsulykker totalt på moped og lett MC viser ikke store forskjeller, men det er langt færre som kjører lett MC enn moped. Risikoen for trafikanter på lett MC er dermed veldig mye høyere.

Mange tror det er tryggere å kjøre lett MC enn moped - noe som ikke er tilfelle. Det er helt omvendt!

 

lett mc
Eksempel på lett MC - R-sykkel

 

Trygg Trafikk sier blant annet dette i en artikkel:

Når 16 og 17 år gamle førere av lett motorsykkel sammenlignes med unge mannlige bilførere, viser det seg at risikoen på lett MC er 12 ganger høyere.

Mange av førerne har veldig liten erfaring.
De kjører R-sykler (racermodeller) i høye hastigheter.
Ulykkene topper seg på høsten. TØI setter dette i sammenheng med skolestart.
Det er høy risiko på lett mc både for unge jenter og gutter.

R-sykler og fart:
Blant 16-17 åringene kjører 42 prosent R-sykler i klassen lett MC.
Racing-sykler er overrepresentert i dødsulykkene på MC, og årsaken er nesten alltid svært høy fart.

TØI har gjennomført en spørreundersøkelse blant 9800 motorsyklister og i tillegg gjennomgått Statens vegvesens analyser av dødsulykkene i årene 2005 til 2008. Det viser seg at R-syklene er involvert i omtrent halvparten av de mest alvorlige ulykkene. Det er likevel viktig å huske at føreren bestemmer både fart og kjørestil. Vi skal heller ikke glemme at de fleste med racingsykler kjører fornuftig.

 
MOPED

moped 1

Er noen av disse trimmet? Betyr det noe?

Se på tallene for risiko. Fart er avgjørende mht risiko.

Moped og lett MC kjøres ofte av ungdommer 16-18 år. Mopeders lave fart gjør at tallene for alvorlige ulykker holdes lave, men trimmer man en moped nærmer farten seg det en lett MC har.

Synes du som mor eller far at trimming er greit?

Foreldre sier kanskje: "Vi vet at han/hun har trimmet mopeden, men han/hun får betale boten selv".

Konsekvensene kan bli andre enn bøter på 5-6000 kroner.

TØI:
Trimming anses av mange mopedførere som et sikkerhetstiltak. Resultatene fra denne og andre empiriske studier støtter ikke denne hypotesen, men tyder på at trimming medfører økt risiko, især for alvorlige ulykker.

59% av mopeder i dødsulykker har vært trimmet.

 


"Mopeder burde gå minst 60"?

Det hevdes ofte at mopeder burde kunne kjøre raskere fordi det er trafikkfarlig når de sinker trafikken. Dette er ikke riktig. Det skaper kanskje noe misnøye for bakenforliggende bilister i et par minutter, men alvorlige ulykker skaper det ikke.

Ulykkestallene for moped preges av utforkjøring og møteulykker pga fart.

Irritert bilist?
Vær litt tålmodig med våre yngste og mest uerfarne sjåfører på moped.

Mopedister:
Slipp biler forbi når du kommer til møteplasser/busslommer. Unngå mest mulig å kjøre på veier med høy fartsgrense.

 

Statens Vegvesen kontrollerer mopeder

Vi siterer fra avisen Fædrelandsvennen som hadde en artikkel om kontroll av mopeder:

Simonsen har jobbet med tilsyn og kontroll i mange år, og har latt seg merke spesielt én ting.

– Og det er at nesten alle mopeder som er involvert i ulykker er trimmet. Er man for eksempel uheldig og kjører ned en fotgjenger, får man ingenting igjen på forsikringen, og det er et tankekors. Selskapene forsikrer mopeder som går i 45 km/t. Mange er ikke klar over det, sier Simonsen.

 59% av mopeder i dødsulykker har vært trimmet.

 

 

I sosiale medier er det mange som ytrer seg om mopeder og fart:

Man bør kanskje sette seg inn i tallene fra TØI mht risiko - basert på ulykker gjennom flere år og fakta fra Trygg Trafikk og det Statens Vegvesens UAG-rapporter sier.

I tillegg til fart er dette faktorer som er til stede i mopedulykker:
Manglende eller feil hjelmbruk, rus og manglende førerkort.

 

 

face moped 1

face moped 2

 

 

..og så bruker vi rette klær slik som CARL:

 

HUSK:

Trafikantenes ATFERD er avgjørende for å unngå ulykker - uansett om man har to eller fire hjul og få eller mange hestekrefter.

 

 

 

LENKER:

Trygg Trafikk har omtalt dette her:
https://www.tryggtrafikk.no/mc-moped/lett-mc/ungdom-utsatte-pa-lett-mc/

TØI, temaanalyse av mopedulykker:
https://www.toi.no/publikasjoner/temaanalyse-av-mopedulykker-2007-2016-article34594-8.html

 

TØI-artikkel om mopedulykker:
https://www.toi.no/sikkerhet-og-tiltak/farre-dodsulykker-med-moped-article34603-220.html

 

 

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

rudskogen 400 400

UNGDOMSPROSJEKTET

Hver år kjører vi vårt ungdomsprosjekt i alle tre regioner for 10-20 ungdommer hver. Vi starter i februar og avslutter i juni, og i denne peridoen deltar ungdommene på 4 obligatoriske samlinger om trafikksikkerhet. Vi spanderer belønning på de som fullfører; En bilreparasjon - eller en tur til Rudskogen og banekjøring med Porsche Cayman. 
LES MER HER >>>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv
politiet russ paa vei toi vti trafikkatferd 3

 

agder fk logo lang

  • Artikkelvisninger 3994200
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder