brosjyrer web 02Nullvisjonens nye brosjyreserie er nå ferdig trykket. Vi deler disse ut i ulike sammenhenger. Kurs, foredrag, arrangementer, foreldremøter mm. Flere rådhus og andre steder vil få brosjyrene utstilt i løpet av høsten 2018.

Innholdet er nyttig informasjon for alle.

 

brosjyrer web 02 

 


De nye brosjyrene erstatter våre gamle som ble laget i 2013. De gamle er brukt flittig via nedlasting og utdeling i flere år.

Nå i 2018 var det på tide å fornye informasjonen og øke designbiten et par hakk.

Vi håper dette faller i smak.


Ulike trafikantgrupper kan ha ulike behov for informasjon.
Her er en liten oversikt over brosjyrenes innhold:

  • Barn og trafikksikkerhet
  • Fart og risiko
  • Ruspåvirket kjøring
  • Bilbelte redder liv
  • Sikker arbeidsplass
  • Myke trafikanter
  • MC og moped
  • Ungdomsprosjektet
  • ATV og snøscooter
  • Hekker og frisiktsoner

brosjyrer web 01

Brosjyrenes design er ganske lik - med litt ulike farger. Noen er tynne, andre er tykkere.

 

Som bildeeksempelet under viser, er innholdet lett tilgjengelig med mye bilder, faktabokser og store lettleste punklister.

Vi gleder oss til å dele ut disse - så er det bare å håpe at stoffet leses, læres og følges.

Som det står på baksiden av alle brosjyrene:
"De fleste ulykker i trafikken skyldes vår egen atferd!"

God lesing.

 

brosjyrer web 03

 

Ønsker du å se innholdet i alle brosjyrene, sa du?

Javisst, det kan du selvsagt få gjøre.

Du finner alle brosjyrene som PDF her >>