logo hvit 500I disse dager pågår en høring om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte. Slike obduksjoner kan gi dypere kunnskap om hvilke faktorer som tar liv i trafikken.
I dag vet man mye om dette - men ikke nok.

Vi har sett litt på hva man vet.


Rapporten som nå er ute på høring finnes her:
Forslag om rettsmedisink obduksjon av alle trafikkdrepte. 


 

 

Fra høringsrapporten har vi klippet denne tabellen med gjennomsnittstall fra 2005 - 2015.


dødsårsaker 05 15

 

Mer enn 100%?

Som man ser gir oversikten i tabellen over her langt mer enn 100% - faktisk mer enn det dobbelte. Man snakker om flere medvirkende faktorer til en ulykke - altså en kombinasjon av flere årsaker til en ulykke.

Tabellen gir et godt bilde av hvilke faktorer som tar liv i trafikken.

 

Hvordan har utviklingen vært de siste årene sammenlignet med disse gjennomsnittstallene fra 2005-2015?

La oss se på et par faktorer.
Bildene under er hentet fra en årlige oppfølgingsrapporten om trafikksikkerhetsutviklingen 2017.

Den omfattende rapporten kan hentes her:

pdfTrafikksikkerhetsutviklingen

 

FART

Tabellen under tar for seg HØY FART som en medvirkende årsak.
Gjennomsnittet 2005-2015 var ca. 40%, mens andelen de siste fem år nå har sunket til ca. 30%.

årsak fart


Flere overholder fartsgrensene

Oppfølgingsrapporten om trafikksikkerhetsutviklingen 2017 viser tall som går i riktig retning mht fart. Jo bedre disse tallene blir - jo bedre vil utviklingen bli mht fart som medvirkende faktor i dødsulykker.

overholdelse av fartsgrense

 

 

RUSKJØRING

Rus som en medvirkende faktor i dødsulykker har over tid hatt stabile tall.
Høringsrapporten forteller at gjennomsnittstallet på 21% er et MINIMUMSTALL - nettopp pga for liten andel av de omkomne som obduseres. 

Man hører fra UP at det nå tas flere ruskjørere enn før pga nytt utstyr i bilene deres, sammen med intensivert innsats mot ruskjøring.
Forhåpentligvis vil dette senke tallene for dødsulykker i trafikken relatert til rus.

 

ruskjøring andel

 


 

BELTEBRUK

Bruken av bilbelte er på vei oppover. Noe som påvirker tallene som man ser under.
Når ulykken er ute, vet man at mange av de omkomne kunne overlevd om beltene hadde vært brukt - og brukt riktig.

 manglende belte 24 prosent

 

 

Fra oppfølgingsrapporten om trafikksikkerhetsutviklingen 2017 har vi hentet tall som viser den økende bruken av bilbelte de siste årene.

 

belte tunge

 

belte tunge