refleksdemo 2En ny undersøkelse viser at hele 6 av 10 fotgjengere har opplevd farlige situasjoner i trafikken i mørket. Likevel er det kun 1 av 10 fotgjengere som alltid husker å bruke refleks.

Refleksbruken må åpenbart bli bedre! 

 

Undersøkelsen er laget for Trygg Trafikk, og den er er omtalt her >>

Undersøkelsen forteller at det er i den mørke tiden det skjer flest påkjørsler. Vi vet også at når en bil kjører på en fotgjenger, er det fotgjengeren som "taper". Refleksbruk reduserer risikoen for å bli påkjørt med 80-90%.

Les også vår brosjyre om pdfMYKE TRAFIKANTER >>

 

MANGE FOTGJENGERE BLIR PÅKJØRT

De siste to årene (pr. oktober 2018) har 103 fotgjengere i Norge blitt hardt skadd eller drept etter påkjørsler. Dette har enten skjedd ved kryssing av vei, eller når de har gått langs en vei. (SSB)

refleksdemo 2

Barn er flinke - og voksne er flinke til å passe på at at barna bruker refleks.

MEN: Voksne må huske på SEG SELV også!

 


 

carl refleks

 

 

Prøv deg som bilfører her:

 

Se flere filmeksempler her >>

 

FLEST ULYKKER I BYENE

De fleste ulykker skjer i byene og når folk krysser gata. Lys fra biler og butikkvinduer konkurrerer om oppmerksomheten og gjør det vanskelig å se fotgjengere uten refleks.

Går du uten refleks vil en bilist i 50 km/t kun ha 2 sekunder på å se deg. Bruker du refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet.

Med fjernlys kan en bilfører se deg på flere hundre meters avstand - dersom du gjør deg synlig.

 

SJEKK HVORDAN DET GIKK MED ÅGE!

Tegnefilm med et svært viktig budskap - framført på en humoristisk måte.
Se og LÆR.

 

FAKTA

Hentet fra en artikkel hos Statens Vegvesen >>

Fakta om refleks

  • Refleks gjør deg synlig på 140 - 400 meters hold
  • Uten refleks vil du først bli oppdaget på 25-30 meters hold
  • En bilist som kjører med nærlys i 50 km/t har 2 sekunder på å oppdage en fotgjenger uten refleks. Bruker du refleks øker denne tiden til 10 sekunder
  • 40 % av alle fotgjengerulykker skjer i mørket
  • Bruker du refleks reduserer du denne risikoen med opptil 85 %

Tips til refleksbruk

  • Refleksen bør henge i knehøyde
  • Bruk to reflekser for å bli sett fra begge sider
  • Små barn bør alltid bruke refleksvest når de ferdes i trafikken
  • De beste refleksene beveger seg ved bruk