20181119 101947Alcoa Lista har gjennom 2018 tatt et stort og viktig samfunnsansvar mht trafikksikkerhet i vestre del av Vest-Agder. Bedriften er et aluminiumsverk med ca. 270 fast ansatte og ca. 150 faste sommervikarer - en meget stor hjørnesteinsbedrift i Farsund kommune.

 

 

HMS er ikke bare en intern sak

HMS (helse, miljø og sikkerhet) er mer enn det som skjer innenfor beriftens porter, sier HMS-leder ved Alcoa Lista, Gunnar Fossland.

Det er Fossland som er initiativtakeren til de ulike arrangementene bedriften har hatt i 2018, og det har vært varierte innfallsvinkler mot temaet sikkerhet.

Sammenhengen mellom sikkerhetstenking på en fabrikk, i trafikken og eks. på sjøen har vært belyst. I tillegg til opplegg for fast ansatte og sommervikarer, er det også arrangert en sikkerhetsdag for alle elever på 10. trinn i Farsund kommune.

 


3 ulike opplegg fordelt på 5 dager

Nullvisjonen fikk i løpet av 2018 lov til å delta hele fem ganger med informasjon om trafikksikkerhet for fullsatt kinosal i Farsund.

35052147 1889351067781578 653972576850149376 n
>To dager for ca. 150 sommervikarer i juni.

>En dag for alle ca. 125 elever på 10. trinn i
  Farsund kommune i juni.

>To dager for alle ca. 270 fast ansatte i
   november.

Ved hjelp av Alcoa har Nullvisjonen fått informere om trafikksikkerhet for godt over 500 deltakere - noe vi er veldig fornøyde med.


35225635 1889351114448240 3112467867749056512 o

Å falle framover fra en stol og rett i golvet tilsvarer å kollidere med bil uten bilbelte i svært lav fart, sier Torstein Salvesen. Denne "forsøkskaninen" valgte heldigvis å si nei til å falle med nesa først i golvet. Han bruker også bilbelte.


Mindre bedrifter - store bedrifter

Nullvisjonen har ofte opplegg for mindre arbeidsplasser, bedrifter, kommunale enheter mm. Det som gjør Alcoas opplegg i 2018 så spesielt, er det STORE ANTALLET mennesker vi får treffe - og at det er bedriften selv som har stått for arrangementene.

Framover håper vi flere store bedrifter gjør som Alcoa.
(Kanskje kommer vi og foreslår det...)

Tidligere har eks. Eramet i Kvinesdal gjort noe liknende.


HMS-leder Gunnar Fossland har en fin sammenlikning

20181119 101947

Gunnar sammenlikner her Prekestolen med trafikk, sjøvett og HMS i en bedrift.

270.000 turister besøker årlig det 25 x 25 m plattået med fritt fall på 604 m. Området er helt uten sikring.

Ingen dødsfall som skyldes fallulykker har skjedd.
Hvordan er dette mulig?
Her kommer det all slags folk, med all slags (ofte manglende) erfaring og bakgrunn.

Hvorfor ramler ingen utfor?
Trolig er det ikke pga flaks, men fordi man AKSEPTERER risikoen - og oppfører seg deretter. Man SKJØNNER at det KAN være farlig.

Gunnar mener at dersom vi tenker slik i andre sammenhenger også, kan de fleste ulykker unngås. Da er man "etterpåklok først", sier Gunnar. 

 

Aksepterer vi at trafikk kan være farlig? 
Tar vi det inn over oss?

 

20181119 091542

På Alcoas dager for de fast ansatte deltok også UP-sjef Øystein Krogstad med mye fakta fra UP's hverdag.

 

35158904 1889350997781585 2692852951659053056 n

 

 

 

 

På dagene for ungdom i juni deltok også Torrey Skeibrok fra MOT.
Vis mot og ta egne valg for deg og ditt liv, var Torreys budskap gjennom ulike sterke historier fra virkeligheten.

 

 

maria 18

I juni deltok Maria Tellefsen på opplegget for ca. 150 sommervikarer. Hun delte sin såre historie om da hun mistet sin lillesøster i en trafikkulykke pga manglende bilbelte.

 


 

Noe flere bilder:

35026421 1889350831114935 7998002233625018368 n ...skulle bare...

 

34985028 1889350897781595 6299801499413250048 o

Ramme alvor.

 

34985028 1889350897781595 6299801499413250048 o

 

alcoa gunnar

 

34985028 1889350897781595 6299801499413250048 o

 

Vi oppfordrer flere bedrifter på AGDER til å arrangere noe liknende - både de SMÅ og de STORE.

Nullvisjonen bistår gjerne i planlegging og gjennomføring.