norge 2018De foreløpige tall for 2018 sier 108 trafikkdrepte i Norge i fjor. Dette er 2 mer enn året før. Agder hadde 10 drepte, mot 4 året før. Fordelingen er 6 i Aust-Agder og 4 i Vest-Agder.

De endelige tallene foreligger som vanlig i mai 2019.

 

TRAGEDIER - IKKE TALL

Vi anbefaler denne artikkelen på Vegnett for omtale av 2018-tallene:
https://vegnett.no/2019/01/108-omkom-i-trafikken/

I artikkelen kan vi blant annet lese dette:
– Selv om tendensen er at det er stadig tryggere på veiene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

De siste årene har det vært stor nedgang i antall trafikkdrepte i Norge - selv om enkelte år viser noen tilbakeslag. Både 2017 og 2018 er rekordår mht lave tall. Vi snakker om de laveste tallene på ca. 70 år.

MEN:
Det er viktig å være klar over at selv om statistikken viser nedgang eller oppgang, er disse tallene uinteressante for dem som har mistet noen. EN er EN for mye.

 

norge 2018

 

Noen fakta fra 2018:

  • Nesten 8 av 10 trafikkdrepte er menn
  • Over halvparten av de omkomne er menn over 45 år
  • 61 omkomne i personbil
  • Stor fart, møteulykker og utforkjøringer preger tallene
  • 15 omkomne på mc og moped
  • 13 omkomne fotgjengere
  • 8 omkomne syklister

 

Trafikkdrepte og uhellstyper

Møteulykker 36
Utforkjøringsulykker 41
Kryssulykke  5
Påkjøring bakfra  6
Fotgjengerulykke 13
Annet  7

 

Trafikkdrepte og alder

0-15   1
16-24 17
25-44 22
45-64 37
65+ 31

 

Det er bekymringsfullt at vi fortsatt mister omtrent like mange personer i generasjonen 45+ som for 25 år siden. Alle andre aldersgrupper viser stor nedgang.

 


AGDER

Agderfylkene hadde tilsammen 10 trafikkdrepte i 2018.

AA 2018

VA 2018