ATV film 120Nullvisjonen Agder har laget en film om ATV-kjøring ved hjelp av en erfaren mann på området. Jan Arild Iddeland fra Lyngdal tar oss i denne filmen gjennom 6 viktige ting du bør vite når du kjører ATV. 


UNNGÅ ULYKKER

Vest-Agder har hatt mange ulykker med ATV, faktisk flest i landet - ulykker vi alle vil unngå i framtida.

En ATV er konstruert for terreng, den er smal og har høyt tyngdepunkt. I trafikken er derfor velting en fare. 

Filmen gir deg noen tips for å takle dette kjøretøyet på en god måte - og dermed bli en dyktigere og tryggere ATV-fører.

"Øving gjør mester", sier Jan Arild Iddeland.

 

Vi har tidligere (nov. 2016) omtalt Vest-Agders ATV-ulykker her:
https://www.nullvisjonen-agder.no/2-sider/202-ulykker-med-atv.html

 

 

ATV fra film

Jan Arild Iddeland mener du bør vite følgende:

1. En lengre ATV steiler ikke like fort som en kort ATV.

2. ATV har ikke samme systemer for kjørestøtte som en bil.

3. Som nybegynner: Vær særlig varsom når du kjører på asfalt.

4. Sving riktig vei hvis ATV-en går opp på to hjul sideveis.

5. Test ATV-en utenfor trafikkert vei for å bli kjent med kjøretøyet.

6. På grusen kan ATV-en gi deg en slags advarsel før det er for sent.

 

Se filmen, der dette demonstreres. Mye god info på kun 3 minutter!

Øv innen for sikre rammer. Kjør forsiktig!

 

KAMPANJEFILM PÅ FACEBOOK

For best mulig spredning kjøres denne filmen også ut i store kampanjer på Nullvisjonens tre Facebooksider i Vest-Agder i perioden mars-april 2019. Hjelp oss gjerne!


 

 

Artikkel i Dagbladet oktober 2018.
I denne artikkelen leser vi blant annet:
10 døde siden 2014.
Den er konstruert for bruk på terreng og er dermed smal og har et høyt tyngdepunkt. Men i trafikken kan de egenskapene øke faren for velt.

 


NRK-artikkel om Trygg Trafikk som ønsker strengere krav.
I denne artikkelen kan vi eks. lese dette fra Trygg Trafikk:
Vi må få på plass praktisk og teoretisk opplæring, kreve bruk av hjelm...

 

Litt om regler her:
Hva er lov/ikke lov mht barn og ATV, hjelmbruk osv.

https://www.tryggtrafikk.no/mc-moped/atv/kjoring-pa-atv/

https://www.nullvisjonen-agder.no/2012-12-14-13-11-54/atv.html


Et par andre filmer her:
https://www.nullvisjonen-agder.no/2012-12-14-13-12-26/atv.html

 

 

carl atv