forside bilde rapp 18 2Årlig kommer det fyldige rapporter fra Statens Vegvesen om trafikksikkerhetsutviklingen.

Vi har her plukket ut noe fra den siste rapprten fra juni 2019, der utviklingen er oppdatert med 2018-tall.

 

 


Rapporten i sin helhet kan hentes ned her >>


 

NORGE ER BEST I VERDEN

Først av alt, Norge er igjen best i verden mht lave tall for trafikkdrepte. Dette er jo gledelig, men det er ingen sovepute så lenge ca. 100 * mennesker mister livet i trafikken årlig. MEN, det motiverer for videre innsats. Tiltak virker!

(*106 omkomne i 2017 og 108 omkomne i 2018)


Husk: Statistikk er uinteressant for de som har mistet noen i trafikken.

 

norge best


 

UTVIKLING FOR ULIKE TRAFIKANTGRUPPER

Det er sterk nedgang i antall drepte og hardt skadde for førere og passasjerer i bil, men som man ser under her, så er ikke nedgangen så god for andre trafikantgrupper.

 

ulike trafikantgrupper


 

HVILKE FAKTORER TAR LIV I TRAFIKKEN?

Vi ser at høy fart har vært en sannsynlig medvirkende faktor i svært mange dødsulykker de siste årene, og spesielt i 2018.

Likeså viser tallene at ruskjøring og manglende bilbelte - eller feil bruk av beltet, er sterkt medvirkende årsaker til at folk mister livet i trafikken.

 

drepte fart

 

drepte rus

 

 

drepte belte 

 

 


 

BARN I TRAFIKKEN?

Som vi ser av tabellen, har vi de siste årene heldigvis hatt et lavt antall omkomne barn i trafikken. Og her regnes barn helt opp til 14 år.

MEN, det var faktisk 21 barn ble hardt skadd i 2018! Et høyt tall.


drepte barn stat

 


 

OMKOMNE PÅ MC

Vi ser at de som omkommer på tung og mellomtung MC har utgjort ca. 15% av totalt antall trafikkdrepte i Norge.

I 2018 omkom det 14 personer på MC.
I årene 2015-16-17 lå dette tallet på 20-22.

 

andel mc

 


 

REFLEKSBRUK

Kort oppsummert kan vi si at refleksbruken heldigvis er stigende, men at den fortsatt er alt for dårlig. Vi har tydeligvis ennå ikke helt innsett viktigheten av å bli sett i trafikken.

 

refleksbruk

 


 

SYKKELHJELM

Det er god økning i antall personer som bruker sykkelhjelm.

  • Ca. 83% av barn under 12 år bruker hjelm.
  • Ca. 64% av voksne over 17 år bruker hjelm.
  • Den gruppen som har svakest tall er ungdom 12-17 år med ca. 50%, men også for denne gruppen er tallene stigende.

 

sykkelhjelm 1

sykkelhjelm 2

 


 

Vi anbefaler å lese hele rapporten som kan lastes ned øverst i denne artikkelen.

 

VEIER

Det siste vi tar med her, er en oversikt over hvilke kategorier veier alvorlige ulykker skjer på:

 

kategori vei

 

 

 

KJØR FORSIKTIG!