2019 6 15Hvordan går det med de ulike aldersgrupper mht antall trafikkdrepte? Over tid går heldigvis utviklingen rett vei, men det er fortsatt over 100 mennesker som mister livet i norsk trafikk årlig. Og det er fortsatt over 500 som blir hardt skadet og får livet forandret totalt.


 

Statistisk sentralbyrå, SSB, har greit tilgjengelig statistikk, men vi har satt dette opp grafisk for enda lettere tilgjengelighet.

FØRST: Drepte i ulike aldersgrupper over tid hele landet
DERETTER: Drepte Agder
TIL SIST: Hardt skadde over tid hele landet


 

0-5 år


Her har vi de minste barna - og som søylene viser var det NULL drepte barn 0-5 år i 2019. Over tid kan man tydelig se den positive utviklingen. Mye handler her om god sikring av barn i bil for denne aldersgruppen, men eks. trygg lek, sykling, aking kan også være aktuelt for de eldste. 
Nullvisjonen Agder treffer denne aldersgruppen mest gjennom foreldre via eks. foreldremøter eller opplegg via eks. helsestasjoner, men også i barnehager.

2019 0 5


 

6-15 år

Som man ser var det NULL drepte i denne aldersgruppen i både 2018 og 2019. La oss håpe at det fortsetter. Denne aldersgruppen er mye på egenhånd i trafikken, på sykkel, som fotgjengere, i lek osv. Men det handler også for disse om å sikre seg godt i bil og buss med barnestoler og belte.
For 2019 hadde Norge for første gang NULL drepte barn helt fra 0 til 15 år. 
Nullvisjonen Agder treffer denne aldergruppen på skoler, og via foreldre på foreldremøter.


2019 6 1516-17 år

Her er det en aldergruppe med kun 2 årsklasser, 16 og 17-åringer. Ungdommer der en del eks. bruker moped eller lett mc - eller kanskje er passasjer hos litt eldre venner. Som man ser - utviklingen over tid er meget positiv med bratt fallende trendkurve. 2019 viser EN drept. Går man 15-20 år tilbake, var det 10-15 omkomne årlig.
Nullvisjonen Agder treffer denne aldersgruppen på eks. ungdomsskoler og videregående skoler.

 

2019 16 17

 


 

18-24 år

Denne gruppen har med eks. de ferske bilførerne. Som man ser var det 18 stk som mistet livet i 2019, og de siste to årene har det vært en økning. Over tid er utviklingen positiv, men økningen de siste to årene viser at det er viktig å holde FULLT fokus på denne gruppen framover. Forebyggende arbeid i videregående skole, innsats mot lærlinger, trafikkdager, ungdomsprosjekter... er eksempler på innsats. Nullvisjonen Agder treffer denne aldersgruppen på de nevnte områdene.

 2019 18 24

 


 

25-44 år

Gruppen unge voksne hadde en negativ utvikling i 2019 med hele 28 omkomne. I denne aldersgruppen finner man mange foreldre. Over tid er nedgangen heldigvis formidabel fra over 100 for få år siden. Dette er en gruppe Nullvisjonen Agder treffer på foreldremøter i skoler og barnehager, helsestasjoner, småbarnstreff og lignende. Tallene viser at FULLT fokus på trafikksikkerhet er viktig også for denne aldersgruppen.

 

2019 25 44

 


 

45-64 år

Aldersgruppen 45+ har i flere år vært omtalt som en risikogruppe i media. Som tallene viser, har dette vært riktig. Trendkurven viser veldig svak nedgang over tid. Men de siste 5-6 årene har utviklingen vært noe mer positiv. Dette er en gruppe Nullvisjonen Agder treffer på eks. opplegg for ulike bedrifter/arbeidsplasser, men også på foreldremøter og ulike arrangementer.

2019 45 64

 


 

65-> år

Her har vi den eldste trafikantgruppen. Også her er trendkurven litt flat. Det dør fortsatt mange i denne aldersgruppen - i overkant av 30 mennesker årlig de siste årene. Det var omtrent det dobbelte antallet omkomne for 15-20 år siden, men nedgangen har vært langt bedre for yngre aldersgrupper som vi har sett på over. 
Denne gruppen trafikanter treffer Nullvisjonen Agder på arbeidsplasser, kurs for eldre bilførere og opplegg for pensjonistforeninger.

 

2019 65

 


 

NORGE SAMLET

Her kan man se utviklingen i antall trafikkdrepte over tid, helt fra 2. verdenskrig.

2019 justert

 

AGDER

Her er de siste årene for AGDER tatt med.
Aust- og Vest-Agder ble slått sammen til ett fylke 1.januar 2020, men her er tallene slått sammen.

2019 agder

 

HARDT SKADDE NORGE

 

2019 hardt skadde

 

SSB-oversikt mht 2019

 

2019 fordeling

 

 

 

 

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

rudskogen 400 400

UNGDOMSPROSJEKTET

Hver år kjører vi vårt ungdomsprosjekt i alle tre regioner for 10-20 ungdommer hver. Vi starter i februar og avslutter i juni, og i denne peridoen deltar ungdommene på 4 obligatoriske samlinger om trafikksikkerhet. Vi spanderer belønning på de som fullfører; En bilreparasjon - eller en tur til Rudskogen og banekjøring med Porsche Cayman. 
LES MER HER >>>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv
politiet russ paa vei toi vti trafikkatferd 3

 

agder fk logo lang

  • Artikkelvisninger 3994267
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder