Det er snart skolestart med små barn i trafikken. God sikt er en forutsetning for at vi skal få øye på gående og syklende.

Dårlig sikt er en medvirkende faktor i over 30 % av dødsulykkene på sykkel. Kanskje kan du forbygge farlige situasjoner ved å klippe din hekk?

barn sykler
Foto: Statens Vegvesen 

Statens Vegvesen informerer på denne måten:
Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i ditt nærområde. Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg?  Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel (jf. Vegloven §31 og §43).


BROSJYRER

En rekke kommuner i Agder deler ut informasjonsbrosjyrer om frisikt og klipping av hekker. Mange kommuner har god informasjon på sine nettsider.

Nullvisjonen Agder har laget denne brosjyren ved hjelp av gode illustrasjonsbilder fra Statens Vegvesen.

Hekker og frisiktsoner >>


Statens Vegvesen
har denne informasjonen:

pdfKlipp hekk og buskerAktuelle illustrasjoner:

Klipphekkogbusker juni2015 ill1

Klipphekkogbusker juni2015 ill2

Som man ser krever høyere fartsgrenser lengre strekk med fri sikt.DUGNAD FOR SIKKERHETEN

Dersom alle sjekker sikten ved sine eiendommer og tar et ansvar i en dugnad for sikkerheten, så får vi tryggere skoleveier for gående og syklende.

 


ET PROBLEM FOR KOMMUNENE OM DET MÅ SETTES MAKT BAK ET KRAV OM EKS. KLIPPING AV EN HEKK

Som man ser av lovteksten kan veiens eier kreve klipping -  f.eks. da kommunen om det er i et boligfelt med kommunale veier. Dersom dettte ikke etterkommes kan (eks.) kommunen klippe hekken selv. MEN eier har krav på erstatning. Dette siste gjør det ikke alltid så lett for (eks.) kommunene.

§ 31.Vegstyremakta kan gi påbod om at tre, busker og annen plantevekst innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29, skal tas bort eller skjerast ned i den mon det blir funne naudsynt av omsyn til ferdsla eller vegvedlikehaldet.

Eigar eller rettshavar har krav på vederlag etter skjønn for skade og ulempe som er ei følgje av påbodet, og for utgifter med borttaking eller nedskjering.

Vil eigaren eller rettshavaren ikkje etterkome påbodet i første ledd innan den fristen som er fastsett i påbodet eller seinare, kan vegstyremakta syte for at arbeidet blir gjort. I så fall skal eigaren eller rettshavaren ha vederlag etter skjønn for skade og ulempe.

Er det i tide gitt skriftlig melding om at det ikkje er tillate å plante slike vekstar, har eigaren eller rettshavaren ikkje krav på vederlag.

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23/KAPITTEL_7#%C2%A731)

(Se også §29 og 30)Les mer om frisikt her:
https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/drift+og+vedlikehold/vegetasjonsrydding

 

 

 

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv politiet russ paa vei toi vti 
trafikkatferd 3

agder fk logo lang

Artikkelvisninger
3804534
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Nullvisjonen Agder med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.