Det første felles Handlingsprogram for fylkesveg ble 15. juni vedtatt av Fylkestinget i Agder fylkeskommune. Handlingsprogrammet oppsummerer en rekke ulike aktiviteter på fylkesvegnettet, og forklarer hvordan fylkeskommunen tenker om ulike problemstillinger.

Fra 2020 har fylkeskommunen det helhetlige ansvaret for å forvalte fylkesvegnettet. Dette gir muligheter til å velge egne, tilpassede løsninger i samsvar med målene i Regionplan Agder 2030.

 01
Skredsikringsvoll på fv.450 ved Ortevatn. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK
Les mer om skredsikring i handlingsprogrammet.


Handlingsprogrammet finnes her på nett:

https://agderfk.no/_f/p1/i4cde5ab3-e38a-411c-891d-0ba17a34d495/handlingsprogram-for-fylkesveg-2022-2024.pdfLasse Moen Sørensen i Agder Fylkeskommune forklarer her litt om det nylig vedtatte handlingsprogrammet.

Mest oppmerksomhet rettes nok mot investeringsplanen, som beskriver de store prosjektene som er vedtatt gjennomført i perioden. Her er det kommet inn 9 nye prosjekter, hvorav 5 av disse er spesielt rettet mot trafikksikkerheten til myke trafikanter.

I tillegg vil det bli gjennomført en rekke små og mellomstore tiltak over programområdene for rekkverk og TS-tiltak, kollektivtiltak, sykkelbytiltak, skredsikring, kritisk forfall og oppgradering av tunneler. En betydelig del av investeringsbudsjettet går til denne typen tiltak, som spres ut over hele fylket. En fellesnevner for programområdene er at det er stort fokus på trafikksikkerhet i prosjektene som finansieres, og 475 av 747 millioner som er planlagt brukt til fylkesveginvesteringer i perioden 2022 til 2024 er knyttet til programområdene.


02
Parti av fv.3600 Fjæreveien, hvor det skal bygges GS-veg. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK
Les mer om dette i handlingsprogrammet.De to største budsjettpostene på programområdene er tunneloppgradering og kritisk forfall. Fv.465 Lerviktunnelen, fv.465 Ravneheitunnelen og fv.42 Gåsehellertunnelen må oppgraderes for store beløp for å bli sikkerhetsgodkjent i henhold til EU-krav. Det er utarbeidet en rapport over kritisk forfall på fylkesvegnettet, og det er planlagt en tung satsing for å ta tak i slike utfordringer i perioden. Kombinert med de øvrige tiltakene vil dette bidra til økt trafikksikkerhet og komme alle trafikanter som ferdes på fylkesvegnettet til gode.

Handlingsprogram for fylkesveg beskriver ellers de overordnede målene for fylkeskommunens samferdselssatsing, universell utforming, kollektivtransport, gang- og sykkeltrafikk, prinsippene for drift- og vedlikehold av vegnettet, og ikke minst har det et stort fokus på trafikksikkerhet, både i prosjektene som bygges og i forhold til det gode og omfattende forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet som finansieres av fylkeskommunen.

Vi oppfordrer alle som har interesse for samferdsel i fylket til å ta en titt på dokumentet og se om de finner noe av interesse for seg og sine her.

- Lasse Moen Sørensen, Agder Fylkeskommune -


04
Fv.43 ved søndre del av Viksvann. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK
Les mer om dette i handlingsprogrammet.
03
Fv.42 ved Gletnesveien. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK
Les mer om dette i handlingsprogrammet.


Handlingsprogrammet finnes her på nett:

https://agderfk.no/_f/p1/i4cde5ab3-e38a-411c-891d-0ba17a34d495/handlingsprogram-for-fylkesveg-2022-2024.pdf


 

NULLVISJONEN AGDER er også omtalt i handlingsprogrammet:

Nullvisjonen Agder Nullvisjonen Agder har en fulltidsansatt leder i hver region, som fungerer som regional ressurs og utfører holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid på vegne av fylkeskommunen, gjennom informasjonsarbeid, kursing og arrangementer.  Agder er den eneste fylkeskommunen i Norge som driver denne formen for aktivt og utadrettet holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. 

Nullvisjonen Agders hovedfokus er holdningsskapende informasjons- og opplæringstiltak. Hovedmålet er å gjøre den nasjonale nullvisjonen kjent, og legge til rette for tiltak som setter trafikksikkerhet på dagsorden i lokalmiljøet.

Nullvisjonslederne bistår med ulike former for kursing, arbeider med å spre informasjon i lokale medier, samt å bevisstgjøre, informere og øke kunnskapen om trafikksikkerhet i befolkningen. Kommunene bidrar med en Nullvisjonskontakt som bistår med påvirkning, profilering og gjennomføring av tiltak.

Nullvisjonen Agder har hovedfokus på unge voksne, blant annet med Ungdomsprosjektet, som er et kjøreadferdsprosjekt for ferske bilførere i risikogruppen 18-24 år. Det er likevel en stor bredde i tiltakene, som spenner fra barnehager, reflekskampanjer, kurs i barne- og ungdomsskoler og for russestyrene, trafikksikkerhetsopplæring for innvandrere, HMS-kurs for ansatte i bedrifter og kommuner, til pensjonister. 

Nullvisjonen Agders hjemmeside www.nullvisjonen-agder.no er et anerkjent oppslagsverk som brukes i stort omfang over hele Norge. Her finnes også en stor mengde egenproduserte videoer og podcaster med trafikksikkerhetsfokus. 


 

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv politiet russ paa vei toi vti 

agder fk logo lang

Artikkelvisninger
3558222
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Nullvisjonen Agder med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.