Normalt kommer resultatrapportene fra Statens Vegvesen i juni, men pga pandemien kom årets rapport nå i oktober. Vi får i disse rapportene oversikt over utviklingen innen mange felt.


 

Rapporten "Trafikksikkerhetsutviklingen 2020" er en oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018 - 2021.

Hele rapporten på ca. 100 lett tilgjengelige sider kan lastes ned her.

pdfTrafikksikkerhetsutviklingen 20201.10 MB


 
UTDRAG

Vi tar her med noen utdrag fra rapporten som viser en del av utviklingen når det gjelder totalbildet for hvordan det går - og hvilke faktorer som er medvirkende for at folk mister livet i trafikken.

 

 

stat eu

Figuren viser med rød søyle at Norge igjen ligger godt an med færrest omkomne (17) pr. million innbyggere. EU-snittet er 42.

 


 

 

ANTALL DREPTE OG AMBISJONER FRAMOVER

ambisjon drepte

Denne figuren viser at det omkom 93 mennesker i Norge i 2020, men den viser også regjeringens ambisjon for utviklingen fra mot 2030 og 2050. Vi er absolutt på rett vei, men utviklingen framover vil ikke komme av seg selv.

 

 


 

 

ANTALL DREPTE OG HARDT SKADDE SAMLET

 

ambisjon totalt

Figuren viser totaltallene for drepte og hardt skadde med rødt og regjeringens ambisjoner framover mot 2030. Vi ser at 2020 IKKE VAR ET GODT ÅR mht å fortsette en god utvikling. Totalt 720 mennesker omkom eller ble hardt skadet i 2020. DETTE ER 47 FLERE enn i 2019 og som man ser 120 flere enn ambisjonen for å fortsette den nødvendige progresjonen mot 2030.

 


 

ANTALL DREPTE BARN

 

barn

Fra de ekle tallene man hadde på 1960-70-tallet har utviklingen vært positiv. Vi er nå nede i "nesten ingen" omkomne barn 0-14 år i Norge de siste årene, men som man ser var det 2 i fjor.

Sitat fra rapporten:

Dersom vi trekker linjene helt tilbake til 60-tallet er det ingen tvil om at utviklingen har vært mest positiv for barn. I 1969 omkom hele 103 barn i alderen 0-14 år i trafikken, mens det i 2019 for første gang ikke omkom noen barn i trafikken, noe som var en viktig milepæl i trafikksikkerhetsarbeidet. I 2020 ble det registrert to drepte barn.

 


 

HVOR SKJER ULYKKENE?

Rapporten har også med en oversikt over hvilke veikategorier ulykker skjer på. Vi ser at FYLKESVEIER ligger høyest.

Se rapporten for mer detaljer.

 

veikategori

 


 

FART - RUS - BELTEBRUK

For utfyllende omtale anbefaler vi å lese rapportens kapittel i sin helhet, men her er noen viktige fakta.

FART var sannsynlig medvirkende faktor i 35% av fjorårets dødsulykker.

fart

 

 

RUS var sannsynlig medvirkende faktor i 26% av fjorårets dødsulykker.

rus

 

 

MANGLENDE ELLER FEIL BELTEBRUK var sannsynlig medvirkende faktor i 47% av fjorårets dødsulykker.

belte

 


BELTEBRUK I BUSS

Tallene viser at vi har en del å gå på her. Beltebruken må absolutt opp!

 

belte buss


 

BRUK AV REFLEKS

Joda, det går framover med refleksbruken, men her er det et stort potensiale for forbedring! Tallene er rett og slett for dårlige.

 

refleksbruk


 

SYKKELHJELM

Bruken av sykkelhjelm er over tid stigende.

sykkelhjelm

 


Hele rapporten på ca. 100 lett tilgjengelige sider kan lastes ned her.
ANBEFALES!

pdfTrafikksikkerhetsutviklingen 20201.10 MB