Hvordan går det med de ulike aldersgrupper mht antall trafikkdrepte? Det ble satt en positiv rekord i 2021 med 87 omkomne, men EN ER EN FOR MYE.


Statistisk sentralbyrå, SSB, har greit tilgjengelig statistikk, men vi har satt dette opp grafisk for enda lettere tilgjengelighet.Lysbilde1


 

0-5 år

Her har vi de minste barna - og som søylene viser var det NULL drepte barn 0-5 år i 2021. Over tid kan man tydelig se den positive utviklingen. Mye handler om god sikring av barn i bil for denne aldersgruppen, men eks. trygg lek, sykling, aking kan også være aktuelt for de eldste. 

Nullvisjonen Agder treffer denne aldersgruppen mest gjennom foreldre via eks. foreldremøter eller opplegg via eks. helsestasjoner, men også i barnehager.

Den stiplede linjen er en såkalt trendlinje automatisk generert.

Lysbilde3

 


 

6-15 år

Som man ser var det tre drepte i denne aldersgruppen i 2021.
2018 og 2019 viser NULL. Vi må tilbake til dette. Denne aldersgruppen er mye på egenhånd i trafikken, på sykkel, som fotgjengere, i lek osv. Men det handler også for disse om å sikre seg godt i bil og buss med barnestoler og belte.

Nullvisjonen Agder treffer denne aldergruppen på skoler, og via foreldre på foreldremøter.

Den stiplede linjen er en såkalt trendlinje automatisk generert.

Lysbilde4

 


 

16-17 år

Her er det en aldergruppe med kun 2 årsklasser, 16 og 17-åringer. Ungdommer der en del eks. bruker moped eller lett mc - eller kanskje er passasjer i bil hos litt eldre venner eller med familien. Som man ser - utviklingen over tid er meget positiv med bratt fallende trendkurve. Men 2021 viser hele 5 omkomne. Går man 15-20 år tilbake, var det 10-15 omkomne årlig, men økningen de siste 2 årene må absolutt snus.

Nullvisjonen Agder treffer denne aldersgruppen på eks. ungdomsskoler og videregående skoler.

Den stiplede linjen er en såkalt trendlinje automatisk generert.

 

Lysbilde5

 


 

18-24 år

Denne gruppen har med eks. de ferske bilførerne. Som man ser var det 13 stk som mistet livet i 2021, og de siste fire årene har det ikke vært nedgang. Over tid er utviklingen positiv, men det må jobbes for fortsatt nedgang med FULLT fokus på denne gruppen framover. Forebyggende arbeid i videregående skole, innsats mot lærlinger, trafikkdager, ungdomsprosjekter... er eksempler på innsats.

Nullvisjonen Agder treffer denne aldersgruppen på alle de ovenfor nevnte områdene.

Den stiplede linjen er en såkalt trendlinje automatisk generert.

Lysbilde6

 

 


 

 

25-44 år

Gruppen unge voksne har hatt liten nedgang de siste årene. I denne aldersgruppen finner man mange foreldre. Over tid er nedgangen heldigvis formidabel fra over 100 for få år siden.

Dette er en gruppe Nullvisjonen Agder treffer på foreldremøter i skoler og barnehager, helsestasjoner, småbarnstreff og lignende. Tallene viser at FULLT fokus på trafikksikkerhet er viktig også for denne aldersgruppen.

Den stiplede linjen er en såkalt trendlinje automatisk generert.

Lysbilde7

 


 

45-64 år

Aldersgruppen 45+ har i flere år vært omtalt som en risikogruppe i media. Som tallene viser, har dette vært riktig. Men de siste årene aner man en positiv utvikling. 2021 er året med færrest omkomne. 

Dette er en gruppe Nullvisjonen Agder treffer på eks. opplegg for ulike bedrifter/arbeidsplasser, men også på foreldremøter og ulike arrangementer.

Den stiplede linjen er en såkalt trendlinje automatisk generert.

Lysbilde8

 


 

65+

Her har vi den eldste trafikantgruppen. Aldersgruppen viser de siste to årene en postiv utvikling etter flere år med stillstand. 


Denne gruppen trafikanter treffer Nullvisjonen Agder på arbeidsplasser, kurs for eldre bilførere og opplegg for pensjonistforeninger.

Den stiplede linjen er en såkalt trendlinje automatisk generert.

 

Lysbilde9

 

 


 

AGDER

I Agder var det 5 trafikkdrepte i 2021.

agder 22