20% av trafikkdrepte i 2021 var MC-førere eller passasjerer - en skremmende høy andel for en marginal trafikantgruppe som i hovedsak er på veien under halve året.

Men, det var relativt sett 8 ganger flere drepte i 1980. 

 

N247 foto av dødsulykke Lunde E39Foto: N247 - dødsulykke i Søgne for noen år siden


Antall drepte og hardt skadde MC-brukere er dessverre høyt

Ved hjelp av tall fra Statens Vegvesen har vi sett nærmere på utviklingen de siste 40 årene, og MC har dessverre en svært høy andel av de trafikkdrepte de siste årene.

Vi skulle gjerne sett at dette antallet gikk nedover i takt med utviklingen generelt.

De siste 40 årene

Vi har sett på tallene for 1980, 1990, 2000, 2010 og 2020. Det er som grafikken under viser, ikke noen klar nedgang i antallet ulykker, perioden sett under ett. Ulykkestallene for 2020 er omtrent like som i 1980, og dermed utgjør andelen MC-drepte en stadig større andel av det totale antallet trafikkdrepte.

 

hardt skadde
Tallene her viser ingen nedgang i antall hardt skadde.


drepte
Antall drepte viser en nedgang de siste 20 årene, men sammenlignet med 1980/1990 er det ikke nedgang.


 

MEN - antallet MC-er i Norge har fra 1980 til 2020 blitt nesten 8-doblet! 

De siste 40 årene har antallet MC-er nærmest eksplodert. I 1980 hadde som man ser under her ca. 27.000 MC-er i Norge. 40 år senere er antallet blitt ca. 207.000. Nesten en 8-dobling!


antall mc
Ca. 7,7 ganger flere MC-er i Norge i 2020 enn for 40 år siden.

 


 Fredriks velt i Telemark
Fredriks velt.

 

Relativt sett var det ca. 8 ganger flere drepte i 1980 enn i 2020 - og få, om noen, trafikantgrupper har en større nedgang i det forholdsvise tallet på drepte. 

I forhold til antall MC-er var det 8 ganger flere drepte i 1980 enn i 2020- og det var 4 ganger flere hardt skadde.


Tabell med tall fra Statens Vegvesen under + grafisk framstilling.

JA - det er for mange MC-ulykker, og de vil vi alle sammen ha bort. MEN - dette er tall som MÅ sees i sammenheng med antall MC-er på veien! 

tabell

 

drepte forholdDet var ca. 8 ganger flere drepte i 1980 enn i 2020 - sett i forhold til antall MC-er totalt.

 

skadde forhold

Det var ca. 4 ganger flere hardt skadde i 1980 i forhold til 2020 - sett i forhold til antall MC-er.Stadig flere MC på veien

Vi får stadig flere MC på veien – fra lett via mellomtung til tunge motorsykler i ulike utførelser og til ulike bruksområder, men antallet registrerte MC øker – og det øker MYE.

De siste 40 årene er tallet på registrerte MC iht Statens Vegvesen nær åttedoblet!

Med det har naturlig nok også tallet på ulykker økt tilsvarende tenker du kanskje?

NEI – så absolutt ikke!

I 1980 døde 21 MC førere og vi hadde 26.964 registrerte MC – altså 0,08% i forholdstall

I 2020 døde 20 MC førere og vi hadde hele 207.538 registrerte MC – nå er forholdstallet 0,01%

For hardt skadde finner vi også en strek reduksjon i det forholds vise tallet – fra 0,4% i 1980 til 0,1% i 2020


Bysheim på VamoenFra mykgjøringskurs på Vamoen i Agder - et av flere tiltak.

Dyktigere MC-førere

Dette betyr at MC førere generelt er blitt dyktigere, kunnskapene er bedret, ferdighetene er bedret og holdningene er bedret. I tillegg blir også MC-ene stadig bedre og deler av veinettet blir tryggere også for MC førere, og det benyttes mere og bedre kjøre utstyr som reduserer skadene.

Svært mange ulykker i dag skyldes ulike former for det man kan kalle ekstrem atferd, det være seg høy hastighet, ruspåvirket kjøring, kjøring uten førerkort, kjøring på ukjent (lånt) MC m.v. – mens den gjennomsnittlige MC fører ikke tar disse sjansene, og med det står for den radikale nedgangen i det reelle eller relative tallet på ulykker med MC.

 

Motorsyklene er her igjen

MC folket er på veien igjen – etter en lang og vond tid med PMS (Parkert Motorsykkel Syndrom)  hentes det ene vidunderet etter det andre ut fra vinterdvalen til en ny sesong med kjøreglede.

Noen har hatt sykkelen stående i stua som et møbel – andre lar MC verksted ta hånd om vedlikehold og vinterlagring, mens atter andre parkerer sykkelen i garasjen og koser seg gjennom vinteren med vedlikehold, overhalinger eller forbedringer. MC folket er som alle andre – ulike.

Hvordan står det så til nå som sykkelen er preppet og klar, er det bare så sette seg på og fortsette der vi slapp sist høst?

NEI – så absolutt ikke.

Førerkompetanse på MC må - mer enn for andre kjøretøy – vedlikeholdes og trenes.

Til dette finnes det flere ulike tilbud fra «Rustløsningskurs» i regi av Statens Vegvesen og NMCU, til gode førerutviklingsdager på bane der man lærer tekniker som skal brukes på vei. Mange har også nytte av å finne en passende plass for å øve inn brems og unna manøver, eller igangsetting eller ta kontakt med en trafikklærer for litt oppfrisking.

Det er ikke bare MC føreren som må trenes opp igjen – det gjelder også de øvrige trafikantene, som nok til en viss grad har fortrengt at MCer er små og oppfattes som en mindre risiko for meg selv enn en stor buss eller et vogntog.  

«Satser vi på at vi rekker det», men den lille MC-en kommer i samme hastighet som det store vogntoget – som du valgte å vente på. Den store forskjellen er at når du i din bil kjører ut foran vogntoget er du den som «taper» (selvsagt i tillegg til yrkessjåføren som påføres belastninger) – mens du påfører motorsyklisten alvorlige skader fordi du slett ikke rakk ut før henne, eller ham…

En MC fører har ingen beskyttende stålkasse rundt seg – man har kjøre utstyr som skal beskytte mot vær og vind, og til en viss grad mot slag og støt eller friksjon mot underlaget du sklir bortover – men det er kroppen som er den «substansen» som får unngjelde, ikke det trygge karosseriet på bilen… Derfor må du som bilfører også «læres opp» på nytt, slik MC- føreren også må friske opp erfaring og ferdigheter.

Våren er her – ta godt i mot den nye gruppen trafikanter motorsykkelførere.

Tom Erik med MC Brokke Suleskard 2020
Tom Erik Dønnestad fra Nullvisjonen Agder på vårtur.

 

Alle vil vi trygt hjem – hver gang. Kjør fornuftig, det er noen som er glad i deg. 

 


Hardt skadde de siste årene - Trygg Trafikk

I perioden 2011-2015 ble i snitt 16 personer hardt skadd på MC per måned i  juni, juli og august. Mens for perioden 2016-2020 var det en økning på nesten 50 prosent med et snitt på 24 hardt skadde per måned. Juli er verst med et snitt på 26 hardt skadde på motorsykkel, viser tall fra Statens vegvesen og SSB.

Les mer om dette her >>

 


 

I NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2022-2025 ER FOKUSET PÅ MC-ULYKKER STORT

 

tiltaksplanen

Planen er her >>   Se fra side 99 og utover.

 


TRAFIKKSIKKERHETSTIMEN (40 min.) sendt direkte 6. april 2022 hadde MC-ulykker som et hovedtema.
Anbefales!