Blant annet gjelder dette fra 15. juni 2022:
> Aldersgrense 12 år
> Hjelmpåbud for alle under 15 år
> Promillegrense på 0,2

 el sykkel

 

Det har de siste årene vært store og stygge tall når det gjelder ulykker med elektriske sparkesykler - spesielt i store byer der mengden av utleiesykler er stor.

Det er det uakseptable høye antall alvorlige ulykker som har ført til at det nå innføres nye regler.

 

Fra 15. juni 2022 gjelder dette:

  • Aldersgrense 12 år
  • Hjelmpåbud for alle under 15 år
  • Promillegrense på 0,2
  • Syklene omklassifiseres til liten elektrisk motorvogn
  • Man kan miste førerkortet ved kjøring i ruspåvirket tilstand
  • Utleiere av sparkesykler må ha ansvarsforsikring fra 1. september 2022, private eiere fra 1. januar 2023

Det har også vært vurdert et forbud mot å kjøre på fortau slik flere andre land har, men dette er ikke noe regjeringen har gått inn for denne gangen. Det vil si at man kan fortsatt bruke fortauet, men man må ha svært lav fart og ta hensyn til fotgjengere.HJELM:
Vi i Nullvisjonen Agder anbefaler at alle bruker hjelm - akkurat som alle bør gjøre på vanlige sykler.

 


 
Regjeringen informerer her >>

 


Trygg Trafikk har sammen med flere andre organisasjoner jobbet for strengere regler enn de som nå er innført.
Det var ønske om hjelmpåbud for alle, forbud mot kjøring på fortau og 16 års aldersgrense.

Se deres artikkel om de nye reglene her >>

 


 

PRESSE:

TU har en fin artikkel om de nye reglene her >>

Aftenposten har en artikkel her der det legges vekt på at man kan miste førerkortet ved ruskjøring >>