Våren 2022 ble det etablert et nytt samarbeidsforum for dem som driver med direkte utøvende holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. Tanken er å dele erfaringer, metoder og kunnskap samt diskutere faglige saker. Nullvisjonen Agder deltar.

trafikkatferd 5

Man finner forumets nettside her:

www.trafikkatferd.no 


Facebooksiden er her, følg den gjerne:
https://www.facebook.com/trafikkatferd
Vi ønsker oss tusenvis av følgere.

 


Om forumet

Trafikkatferd.no Nasjonalt forum for utøvere av holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid er en samarbeidsarena for personer som driver utøvende, holdningsarbeid mot ulike trafikantgrupper i hele landet.

Trafikkatferd.no skal:

• Søke og inkludere personer som driver med denne typen arbeid
• Markedsføre forumet og hverandres tiltak
• Dele kunnskap, erfaringer og metoder
• Sikre høy fagkompetanse blant medlemmene


MØTER

Forumets medlemmer treffer hverandre på digitale møter noen ganger i løpet av året, og det satses på et årlig fysisk treff.

Vi i Nullvisjonen Agder ser det som svært nyttig å treffe andre personer rundt i landet som driver med direkte utøvende holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid slik som oss. Arbeidet drives på ulike måter mot ulike målgrupper og innen ulike rammer, men det er lærerikt å høre om hverandres arbeid.

 

Medlemmer

På forumets nettside kan man se hvem som er medlemmer i dag, og kontaktinformasjon for dem som ønsker å melde seg inn.

Medlemsskap i Trafikkatferd.no er gratis for alle medlemmer og er åpent for alle personer som driver direkte utøvende holdningsarbeid mot ulike trafikantgrupper. Det ønskes medlemmer fra hele landet, og økonomi skal ikke være et hinder.

 

Stiftet 9. mars 2022

Det nasjonale forumet Trafikkatferd.no ble stiftet på Lillehammer 9. mars 2022. Der ble det valgt et styre og det ble lagd vedtekter. Intensjonen er å samle utøvere av holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid for å dele kunnskap, erfaringer og metoder.

 

Holdningsskapende arbeid

Det er tre hovedfaktorer som har betydning innen trafikksikkerhet - alt fysisk angående veisystemene, vær, føre osv.., kjøretøyenes tilstand OG de enkelte trafikantenes egen ATFERD. Medlemmene i dette forumet arbeider direkte med atferd mot ulike trafikantgrupper.


trafikkatferd 2

 

Man finner forumets nettside her:

www.trafikkatferd.no 


Facebooksiden er her, følg den gjerne:
https://www.facebook.com/trafikkatferd
Vi ønsker oss tusenvis av følgere.