Også denne høsten deles det ut gratis refleksvester til alle førsteklassinger i Agder. Nullvisjonen er i full gang, så mange har allerede fått sine vester.

 

20220819 1228111. klasse Austerdalen skole Kvinesdal


Årets vester er grønne, neste år blir det delt ut gule vester, så grønne igjen... Dersom vestene brukes i to år, vil man se forskjell på de to første årstrinnene. 

Dette er et av mange årlige tiltak i Agder som vi vet tas godt imot.


Utdeling og trafikkprat

Vestene deles ut til elevene på skolene av Nullvisjonen Agder, Trygg Trafikk og på noen skoler av politiet. Utdelingen kombineres med en liten trafikkprat med elevene der viktigheten av å være synlige i trafikken er sentral, men man kommer også inn på ulike trafikkregler og hvordan vi alle kan være forsiktige i trafikken.


Vest til skolestart?

En del skoler ønsker refleksvestene levert før skolestart slik at de er klare til bruk allerede fra første skoledag. Da besøkes elevene senere.

De fleste skoler skriver navn på vestene med tusj. En god rutine!

Og reflekskonkurranser med ulike tellinger er populært i løpet av høsten og vinteren. Vi anbefaler å gjøre dette, og kommer som før gjerne rundt på skolene for å forklare om viktigheten av å gjøre seg synlig - og motivere for videre bruk.


SANG

På Sira skole i Flekkefjord ble det takket for vestene med en sang.
Skru opp lyden og hør disse 5-6-åringene som sang dette allerede 2. skoledag.

 

 

BLI SETT - BRUK REFLEKS!
(Obs: Gjelder også voksne!)