Det er et tankekors at hvis alle holder fartsgrensene, bruker personlig verneutstyr og kjører rusfritt, så kan antall dødsulykker halveres. Dersom alle bruker bilbelte kan 40-50 liv spares årlig.

UP uttaler senest i januar 2013 at 7 av 10 ulykker skyldes atferd.


Hovedmålet for nullvisjonsjobbingen er å sette trafikksikkerhet på dagsorden i lokalmiljøet og få NULLVISJONEN "under huden" på befolkningen.

 

ENDRE ATFERD?

Man deler gjerne inn prosessen fra å bli kjent med et problem til virkelig å gjøre noe med det i 4 trinn:

  1. Kjenne til
  2. Forstå
  3. Akseptere
  4. Endre atferd

De to første punktene kan Nullvisjonen hjelpe til med gjennom kurs og opplysningsvirksomhet - resten er helt opp til den enkelte!

 

nullvisjonen-trapp

 

VISJONEN er en selvfølge: NULL drepte - NULL hardt skadde.

Vi kan nok ikke unngå alle ulykker og all skade, men veldig mye kan gjøres for at konsekvensene ikke blir fatale. Farten i et kollisjonsøyeblikk utgjør eks. forskjellen på liv og død. Det samme gjelder om bilbeltet er på eller ikke.

nullvisjonen-400

 

Transportøkonomisk institutt viser her MEDVIRKENDE FAKTORER i dødsulykker:

Hentet fra denne artikkelen.

faktorer-ulykker-1