Hør gjerne vår PODCAST om Nullvisjonen i Norge og i AGDER:

https://anchor.fm/nullvisjonen-agder/episodes/Nullvisjonen-i-Norge-og-Nullvisjonen-Agder-ecrsb6


 

FINNMARK fylke klarte seg gjennom hele 2012 uten trafikkdrepte!

TROMS fylke hadde ingen drepte i 2014!


Sitater fra avisen Finnmarken etter 2012-rekorden:

"Dette er gledelig og viser at vi er på rett vei. I forholdet til  gjennomsnittet i alle år siden tusenårsskiftet på 250 drepte, har vi nå  nesten 100 færre trafikkdrepte", sier veidirektør Terje Moe Gustavsen, som fortsatt synes 145 er et for høyt tall.

"Dette er mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en  tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn", legger Terje Moe Gustavsen til.

Forskning viser at antall trafikkdrepte kan halveres dersom;

 Alle overholder fartsgrensene

 Alle bruker bilbelte

 Alle kjører rusfritt

- Og - det er vel ikke mulig å ha en annen visjon enn NULL?
  Skulle man sagt seg "fornøyd" med 40, 65 eller 84??

 

nullvisjonen-sort-2