dodsrisiko-2

Dessverre er det mange myke trafikanter blant de trafikkdrepte, og mange ulykker skjer når disse skal krysse en vei/gate.

Forskjellen mellom liv og død er ofte bilens fart.

Blir man påkjørt i 30 km/t er det stor sjanse for å overleve - over 90%.
Blir man påkjørt i 50 km/t er det faktisk 80-90% sjanse for at dette får dødelig utfall.

Fartsgrensen i byer og tettsteder er ofte 50 - og noen ganger 30. I boligområder er grensen som oftest 30.
Grafikken under viser viktigheten av lav fart der det er mange myke trafikanter.

Se film om dette her >>

 

dodsrisiko-1

 

HVA TÅLER MAN VED EN FRONTKOLLISJON?

 

taalegrense-70

Se mer om dette her >>

og her >>

 

HVA TÅLER MAN VED EN SIDEKOLLISJON?

 

taalegrense-50