kunnskapslftetSkolens læreplan (Kunnskapsløftet 2006) har kompetansemål i trafikk etter 4., 7. og 10. trinn.

 

 

 

 

 

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne:

  • følge trafikkregler for fotgjengere og syklister (kroppsøving, etter 4. trinn)
  • praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel (kroppsøving, etter 7. trinn)
  • gjøre rede for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker (naturfag, etter 10. trinn)
  • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon (naturfag, etter 10. trinn)
  • forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges (naturfag, etter 10. trinn)

 

I NTP for 2014-2023 står dette:

 

En kartlegging viser at skoler som har en trafikkansvarlig lærer, og som har trafikk nedfelt i skolens egne planer, følger opp trafikk som en del av Kunnskapsløftet i større grad enn andre skoler. Disse skolene involverer også foreldrene mer i trafikkopplæringen, og de benytter seg i større grad av ulike læringsressurser. En kartlegging fra 2013 viser at 78 prosent av skolene har nedfelt temaet trafikk i skolenes egne planer, enten i internkontrollsystemer, lokal læreplan eller for faget kroppsøving eller naturfag.

Det er utarbeidet veiledninger og støttemateriell til kompetansemålene i Kunnskapsløftet, og dette er publisert på nettsidene til Utdanningsdirektoratet og Trygg Trafikk. Trygg Trafikk og Utdanningsdirektoratet vil arbeide videre med å gjøre kompetansemålene kjent og følge opp med veilednings-, pådriver- og nettverksarbeid for å styrke trafikkopplæringen. De vil også arbeide videre med å styrke trafikkompetansen hos ansatte i skolen, og for at skoleeiere og skoleledere prioriterer trafikkopplæring.

Trygg Trafikk har siden 2009 engasjert lærere og rektorer som ambassadører. Hensikten er at de skal bidra til kompetanseutvikling ved å utarbeide planer for sin skole, formidle erfaringer, prøve ut og videreutvikle læringsressurser og metoder, bistå i kursvirksomhet og være gode eksempler for andre. Ambassadørene legger sine lokale læreplaner på Trygg Trafikks nettsted som en idebank og for kontaktinformasjon. Hver ambassadør har en kontrakt på 3 år. Status for skoleåret 2012/13 er 40 ambassadører fordelt på 14 fylker.

 

 

Filmen under er fra deler av trafikkopplæringen i Lyngdal kommune.
Dette er en trafikkløype som sjekker hvordan elevene ligger an mht PKT 1 i kompetansemålene øverst.


Ny film - nesten samme løype.

 

Neste film her viser finalesykling med utvalgte deltakere - de beste fra Vest-Agders barneskoler.
Dette er en ferdighetsløype som måler hvordan deltakerne ligger an mht PKT 2 i kompetansemålene øverst.

 

 

 

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

rudskogen 400 400

UNGDOMSPROSJEKTET

Hver år kjører vi vårt ungdomsprosjekt i alle tre regioner for 10-20 ungdommer hver. Vi starter i februar og avslutter i juni, og i denne peridoen deltar ungdommene på 4 obligatoriske samlinger om trafikksikkerhet. Vi spanderer belønning på de som fullfører; En bilreparasjon - eller en tur til Rudskogen og banekjøring med Porsche Cayman. 
LES MER HER >>>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv
politiet russ paa vei toi vti trafikkatferd 3

 

agder fk logo lang

  • Artikkelvisninger 4043745
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder