Her kan man se hva slags typer ulykker som preger vår landsdel. Grafikken er delt med oss av Statens Vegvesens REGION SØR - en region som omfatter Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud.

 

ulykker-over-og-under-50
Her ser vi at antall ulykker går klart ned på veier med fartsgrense 60 eller høyere - altså utenfor byer og tettbygde strøk.
Denne utviklingen ser vi ikke på veier med fartsgrense 50 eller lavere - altså i byområder. En påminnelse til alle trafikanter om forsiktighet i byområder.

 

fotgjengerulykker-i-lavere-enn-50
Søylene viser hvilke fotgjengergrupper som er mest utsatt for ulykker i byområder.
Eldre er overrepresentert og er rammet i ca. 1/3 av ulykkene. Men også barn og unge er utsatt.

 

syklistulykker-i-lavere-enn-50
Søylene her viser hvilke grupper syklister som rammes av ulykker.
Det er mange barn rammet her - omlag 25%.

 

type-syklist-ulykke-i-lavere-enn-50
Hva slags situasjoner er det syklistene kommer ut for ulykker i?
Kryssulykker - eks. der sykkelveier krysser bilveier er overrepresentert.

 

type-fotgjengerulykker
Typer ulykker for fotgjengere. Som man ser er det ved ulike typer kryssing at ulykkene skjer.
En klar melding til fotgjengere om hva som er det farligste.

 

type-fotgjengerulykker-fordelt-paa-fartsgrense
Her er den samme oversikten mht fotgjengere - men her er fartsgrensen tatt med. Som man ser er det viktig å ha fokus på at mange ulykker skjer i byområder med lave fartsgrenser.

 

 

 

 

 

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

rudskogen 400 400

UNGDOMSPROSJEKTET

Hver år kjører vi vårt ungdomsprosjekt i alle tre regioner for 10-20 ungdommer hver. Vi starter i februar og avslutter i juni, og i denne peridoen deltar ungdommene på 4 obligatoriske samlinger om trafikksikkerhet. Vi spanderer belønning på de som fullfører; En bilreparasjon - eller en tur til Rudskogen og banekjøring med Porsche Cayman. 
LES MER HER >>>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv
politiet russ paa vei toi vti trafikkatferd 3

 

agder fk logo lang

  • Artikkelvisninger 4058023
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder