Her vises det grafisk hvordan ulykkesutviklingen i Agder har vært de siste årene mht trafikkdrepte.

Agder 2020

AGDER

2007 - 23 drepte

2012 - 13 drepte
2013 - 11 drepte
2014 - 9 drepte
2015 - 12 drepte
2016 - 11 drepte
2017 - 4 drepte
2018 - 10 drepte
2019 - 8 drepte
2020 - 3 drepte

Fra 2007 til 2020 ser vi en nedgang på 87%.

 


 

Under her vises utviklingen for Agder da fylket var delt i to, fram til og med 2019.

vest agder 2019
VEST-AGDER fram til og med 2019.
(Fra nyttår 2020 er AGDER blitt ett fylke.)

 

 

aust agder 2019

AUST-AGDER fram til og med 2019.
(Fra nyttår 2020 er AGDER blitt ett fylke.)