Heldigvis går ulykkesutviklingen i riktig retning - det blir færre og færre drepte i trafikken om man ser dette over år. Enkelte tilbakeslag er det.

Det er ca. 70 år siden vi opplevde færre omkomne på veiene. I 1950 var det svært lite bilkjøring. I dag har vi 3,6 millioner kjøretøy som kjører ca. 43 milliarder kilometer i året.

Fram til 1970 steg antall drepte for hver år, og vi nådde det skremmende tallet 560 drepte i 1970. Fra 1970 til våre dager har antall sunket "jevnt og trutt". Perioder med tilbakslag har det vært, men trenden er helt klar som kurven under viser.


NORGE:

I 1970 hadde vi 560 drepte.

I 2000 hadde vi 340 drepte.

I 2013 hadde vi 187 drepte.
I 2014 hadde vi 147 drepte.
I 2015 hadde vi 117 drepte.
I 2016 hadde vi 135 drepte.
I 2017 hadde vi 106 drepte.
I 2018 hadde vi 108 drepte.
I 2019 hadde vi 108 drepte.
I 2020 hadde vi 93 drepte.
I 2021 hadde vi 80 drepte.

 

Her ser vi grafen vise den skremmende toppen i 1970 og den gode utviklingen fram mot våre dager.

stat 2021 80