Heldigvis går ulykkesutviklingen i riktig retning - det blir færre og færre drepte i trafikken om man ser dette over år. Enkelte tilbakeslag er det.

Det er 60-70 år siden vi opplevde færre omkomne på veiene. I 1950 var det svært lite bilkjøring. I dag har vi 3,6 millioner kjøretøy som kjører ca. 43 milliarder kilometer i året.

Fram til 1970 steg antall drepte for hver år, og vi nådde det skremmende tallet 560 drepte i 1970. Fra 1970 til våre dager har antall sunket "jevnt og trutt".

I 1970 hadde vi 560 drepte.

I 2000 hadde vi 340 drepte.

I 2011 hadde vi 168 drepte.
I 2012 hadde vi 145 drepte.
I 2013 hadde vi 187 drepte.
I 2014 hadde vi 147 drepte.
I 2015 hadde vi 117 drepte.
I 2016 hadde vi 135 drepte.
I 2017 hadde vi 106 drepte.
I 2018 hadde vi 108 drepte. (Foreløpige tall. Endelige tall foreligger mai 2019.)

 

norge 2018

 

Her ser vi grafen vise den skremmende toppen i 1970 og den gode utviklingen fram mot våre dager.

 


Litt historikk:

 

Dersom vi sammenligner antall drepte med antall biler - altså trafikkmengde - er de relative tallene enda mer positive. Kurvene under viser hvordan utviklingen har vært med antall biler i Norge - det har vært en stor økning i antallet! Samtidig har antallet trafikkdrepte gått kraftig ned.

Dersom utviklingen fram til 1970 hadde fått fortsette, ville vi i våre dager hatt over 1600 trafikkdrepte årlig.

 

antall-biler

 

16-1700

Dersom utviklingen fram til 1970 hadde fått fortsette, ville vi i våre dager hatt over 1600-1700 trafikkdrepte årlig.