Dersom man havner i en kollisjon med buss eller bil, er det avgjørende at bilbeltet brukes - og at det brukes riktig.

Heldigvis bruker nesten alle bilbeltet, men de få som slurver er svært utsatt. Rundt 40% av de omkomne i bilulykker brukte ikke beltet.

 

beltebruk film

 

HVORDAN BRUKES BELTET RIKTIG?

 • Beltet skal ligge godt nede på hoftakammen. Ligger beltet på magen, kan det være svært farlig. Ta av vinterjakker, eller åpne dem slik at beltet kommer inntil hofta.

 • Beltet skal også ligge tett inntil brystet. Ta av eller åpne tykke jakker.

 • Beltet skal ligge godt oppe på skuldra. Det kan ikke komme for nært halsen, men for langt ute på skuldra kan være farlig.

 • Pass på at ikke beltet er vridd.

 • Beltet MÅ IKKE ligge under armen.

 • BARN må sikres riktig i forhold til sin størrelse/alder.

 

Filmen viser med all tydelighet at RIKTIG beltebruk er avgjørende. 

 

 Trond Boye Hansen og Guro Ranes viser viktige tips her.

 

 

bilbelte-fallBRUK BILBELTET DITT ALLTID

Trygg Trafikk sier det slik:

Det er liten tvil om at bilbelter redder liv, og antallet bilister som faktisk bruker beltet har, etter gjentatte kampanjer fra myndighetene, steget de siste årene. Listen nedenfor illustrerer hvorfor beltet er så viktig:                           

 • Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 10 meter.
 • Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 19 meter.
 • Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 32 meter.
 • Skadefrekvensen for personskader er opp til ti ganger høyere i tettstedene enn utenfor.

 

 

 

 

 

 

La oss regne ut din kollisjonsenergi her >>

 

 

bilbelte-30prosent

bilbelte-baksete  ungdomibil
Bilder utlånt fra Trygg Trafikk

DAGENS ANTALL TRAFIKKDREPTE KAN REDUSERES MED 50 OM ALLE BRUKER BILBELTE

Rundt 100 drepte i trafikken årlig bruker ikke bilbelte, ifølge Tore Vaaje, trafikkforsker i Gjensidige. Hadde de gjort det, ville 50 av disse livene vært spart. Med både kollisjonsputer og bilbelte ville 60 av 100 overlevd.

 • Halvparten av trafikkofrene som ble drept i bil brukte ikke bilbelte
 • 1300 liv ville sannsynligvis vært berget hvis alle hadde brukt bilbelte fra påbudet ble innført i 1975

"Dersom jeg ikke bruker bilbeltet går det jo bare utover meg selv..."
Javel, hva med din familie, dine venner, dine kolleger... - og dine medpassasjerer?
Dersom du sitter i baksetet vil du i en kollisjon kunne drepe dem som sitter foran deg.
En person på 75 kg vil i en kollisjon i 40 km/t fare framover med en vekt på 470 kg. Kollideres det i 80 km/t vil vekten være hele 1990 kg. (Dobles farten, så 4-dobles energien.)

Her har du en person på 70 kg - se hva han veier ved en bråstopp i 50 og 70.
Hvordan går det om du får denne vekten rett i ryggen?

energi-02La oss regne ut din kollisjonsenergi her >>

 

 

En person på 100 kg uten bilbelte i baksetet kan være livsfarlig for deg som sjåfør ved en bråstopp - selv om du bruker bilbeltet selv.

Personen vil komme fykende framover.

Fart 40, vekt 100 = Energi 629 kg
Fart 60, vekt 100 = Energi 1417 kg
Fart 80, vekt 100 = Energi 2519 kg

Se vår film om dette her >>

BRUK BILBELTET! (Det tar 1 sekund å ta det på - den tiden har alle.)

Se filmer om dette temaet her og her.

bilbelte-plakat-01