Hør gjerne vår PODCAST-episode som handler om FART:

https://anchor.fm/nullvisjonen-agder/episodes/Fart-ecg44t

 


Fra NAF har vi sakset denne tabellen ang. hvor mye tid man sparer på å øke farten.

 

Tidsbesparelse  pr. mil:
Hastighet Hastighetsøkning
  90 km/t 100 km/t 110 km/t
80 km/t 50 sek 1 min  30 sek 2 min  3 sek
90 km/t   40 sek 1 min  13 sek
100 km/t     33 sek

Øker du farten fra 90 km/t til 110 sparer du altså ett minutt og 13 sekunder per mil. 

Kjører du i 90 i stedet for 80, sparer du 50 sekunder per mil. Besparelsen på vei hjem fra jobb eller på vei til hytta blir derfor nokså minimal. 

Og spørsmålet er jo om man skal ha dårlig tid når man skal skal reise et sted for å slappe av og ha god tid.

Å trykke litt ekstra på gassen er helst et spørsmål om psykologi.

Man innbiller seg at reisen går fortere, spesielt om man glir forbi alle som holder fartsgrensen i høyre felt på motorveien.

ER DET VERD RISIKOEN Å HEVE FARTEN?

 


 

 

La oss regne ut din kollisjonsenergi her >>

 

 

UP beslagla i 2013 over 5000 førerkort pga store fartsoverskridelser!

Vi vet at fart skaper ulykker.

Dersom alle overholder fartsgrensene kan vi redusere antall dødsulykker med 40%.


Sjekk bremselengder her >>>

 

FARTSØKNING

fartsgrense-60

Dersom du øker farten fra 60 til 70 på en vei med fartsgrense 60 vil dette doble risikoen for at noen mister livet i en ulykke.

 

fartsgrense-70
Dersom du øker farten fra 70 til 82 på en vei med fartsgrense 70 vil dette doble risikoen for at noen mister livet i en ulykke.

 

fartsgrense-80
Dersom du øker farten fra 80 til 94 på en vei med fartsgrense 60 vil dette doble risikoen for at noen mister livet i en ulykke.Regn selv ut her >>

Beregn kollisjonsfart her >>

Filmer om temaet her >>

Regn ut hvor mye/lite du sparer ved fartsøkning her >>

 

BYER/TETTSTEDER
Forskjellen på liv og død dersom man kjører på en fotgjenger kan være forskjellen mellom en fart på 30 og 50.

dodsrisiko-1

Transportøkonomisk institutts trafikksikkerhetshåndbok oppsummerer mer enn 2000 nasjonale og internasjonale forskningsrapporter om trafikksikkerhet. Her kan du på en enkel måte få svar på hvilke trafikksikkerhetstiltak som virker og hvor kostnadseffektive de er.
tsh.toi.no

 

ER DU EN GOD ROLLEMODELL FOR DINE BARN?

 

 

 

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT viser med denne tabellen hvordan fart påvirker antall drepte/skadde:

Virkningene av de mest aktuelle endringer av fartsgrensene i Norge er beregnet som vist i tabell 3.11.2. De prosentvise virkninger på antallet skadde eller drepte er størst ved reduksjon av lavere fartsgrenser.

Tabell 3.11.2: De forventede virkninger på antallet skadde og drepte av de endringer i fartsgrenser (km/t) som anses som mest aktuelle i Norge er beregnet til følgende.

Fartsgrense

Gjennomsnittsfart (km/t)

Prosentvis endring av antall drepte, hardt skadde eller lettere skadde

Før

Etter

Fart før

Fart etter

Drepte

Hardt

Lettere

90

100

87,3

89,3

+13

+8

+4

90

80

87,3

84,8

-14

-9

-5

80

90

77,6

79,6

+13

+8

+4

80

70

77,6

75,1

-14

-9

-5

80

60

77,6

70,1

-36

-26

-14

70

60

67,9

65,4

-14

-9

-5

60

50

59,4

55,9

-19

-13

-7

50

40

49,5

46,0

-19

-13

-7

50

30

49,5

40,5

-42

-30

-16

40

30

39,6

36,1

-19

-13

-7

 

 

En av de faktorer som i sterkest grad påvirker antall ulykker og ulykkenes alvorlighetsgrad er trafikkens gjennomsnittsfart.

Økt fart reduserer sikkerhetsmarginene under kjøring, ved at føreren tilbakelegger en større avstand før han eller hun rekker å reagere på en fare, og fordi feilmarginene blir mindre når føreren reagerer på en fare.

 

Se flere filmer om temaet her >>