Etter vegtrafikkloven er det i dag forbudt og straffbart å kjøre under påvirkning av både alkohol og andre rusmidler.

For påvirkning som følge av alkohol har Norge helt siden 1936 hatt en grense som definerer når kjøring er straffbar, i dag ved 0,2 promille.


UP regner med at det foretas ca. 120-130.000 kjøreturer i rus hver dag!
Har du en mistanke? Meld fra før det skjer en ulykke.
Undersøkelser sier at over 40% av ulykker skyldes rus.

 

Hvordan fordeler ruskjøring seg på ulike rusmidler?

126.000 kjøreturer i rus daglig

Alkoholpåvirkede sjåfører: 21.000 kjøreturer
Narkotikapåvirkede sjåfører: 28.000 kjøreturer
Påvirket av sterke medisiner: 77.000 kjøreturer

 

 

Er du et godt eksempel for dine barn?


 

 

Faksimile fra avisen Fædrelandsvennen under her:

faksimile-fvn-jan-13

VG-artikkel om ny testmetode:
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=10114621

TV2-nyhet om antallet 130.000:
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/130000-kjoereturer-i-rus-hver-dag-3972790.html

 

Nå er det innført nye regler for kjøring i narko- og medikamentrus.

Klikk på plakaten for stor utgave på Regjerningen.no - og mer info om saken.

narko-rus-plakat

 

Rusmiddelbruk er en av de alvorligste og hyppigst forekommende risikofaktorene i forhold til ulykker i trafikken. Tall ang. dette viser at ca. 1/4 del av omkomne bilførere var alkoholpåvirket. I tillegg er det svært høye tall for omkomne bilførerne som er påvirket av andre rusmidler/legemidler.

I dødsulykker der bare sjåføren selv er involvert viser tallene at 2/3 var ruset. 

 

Se en film om hvordan det kan gå her >>

 

OG HUSK:
Du kan miste førerkortet dersom du låner bort bilen til en ruspåvirket person:

http://www.tv2.no/2015/10/19/broom/promille/fyllekjoring/forerkort/7518900