barnesete-2 4Det er like viktig å sikre barn i buss som i bil. Bildet viser et forovervendt barnesete for 2-4 åringer, men det er også i buss viktig at barn sitter i bakovervendt barnesete så lenge som mulig - helst opp til 4 års alder - om bussene seter og belter gjør dette mulig.

 

 

 

DETTE SIER LOVEN:

§ 8-2a. Sitteplass for barn yngre enn 3 år

1. Krav  
  For buss, med unntak av buss gruppe M3 klasse I, skal det være minst to sitteplasser som er godkjent for barn yngre enn 3 år eller minst to sitteplasser hvor det kan festes sikringsutstyr for barn yngre enn 3 år.  Hvis alternativ to benyttes, skal sikringsutstyret være godkjent og merket i henhold til ECE-reg. nr. 44.03, og det skal være med i kjøretøyet til enhvertid.  
2. Ikrafttreden  
  Denne paragrafen trer i kraft 1. januar 2008 for nye registreringer og for typegodkjenning av ny type kjøretøy.

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19941004-0918-008.html

Bussene man henviser til som klasse 1 busser er bybusser uten krav til belter og med en rekke godkjente ståplasser. For disse er det altså ikke noen krav om at barnestoler må være med.

Har man med seg et lite barn på bussen er det lurt å ha med seg sin egen barnestol. Bybusser har ikke barnestoler og skal man ta buss over litt lengre strekninger er de 2 lovpålagte setene kanskje allerede tatt i bruk av andre barn.


 

La oss regne ut en persons kollisjonsenergi her >>

 


STATENS VEGVESEN ORIENTERER SLIK:

For barn i buss, med unntak av buss gruppe M3 klasse 1 (“bybuss”), uttales det i § 1 fjerde ledd b at “Barn yngre enn 3 år skal i buss bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte. Når slikt utstyr ikke er tilgjengelig, skal ordinært bilbelte brukes på egnet måte. Barn som er 3 år eller eldre skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte.”        

 

Barn under 3 år
For barn under 3 år skal det være minst to godkjente sitteplasser eller minst to sitteplasser hvor det kan festes sikringsutstyr for barn yngre enn 3 år.

 

Barn over 3 år            
Barn over 3 år skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte.

 

På små barn kan et ordinært bilbelte noen ganger komme litt høyt opp på barnets hals. I buss som transporterer barn lavere enn 135 cm anbefales det derfor at det i tillegg til bilbelte blir brukt en beltepute. Belteputen vil gjøre at barnet sitter høyere og at sikkerhetsbeltet får riktig plassering på barnets kropp.

 

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Fakta+og+statistikk/Sikker+bil/Sikring+av+barn+i+buss


 

barnesete-2 4 

 

TRYGG TRAFIKK ANBEFALER:

Trygg Trafikk får en rekke henvendelser fra foreldre og ansatte i barnehager om sikring av barn i buss. Vi mener at barn bør være like godt sikret i buss, som i bil. Dette er våre tre anbefalinger:                           

1. I turbuss:

Barn under 15 kilo bør sitte i et vekttilpasset barnesete i bussen. Dette kan være et forovervendt sete i vektklassen 9 til 18/25 kilo, hvilket forutsetter at bussen er utstyrt med trepunktsbelter. Det kan også være et bakovervendt sete i tilsvarende vektklasse, som er integrert i bussens seter.                           

Hvis ikke barnehagene og transportselskapene klarer å oppfylle disse anbefalingene, bør ikke barnehagene reise på busstur  med de minste barna.  

               

2. I turbuss:

Barn over 15 kilo bør sitte sikret på bilpute eller i beltestol i bussen. Det forutsetter at bussen er utstyrt med trepunktsbelter.                           

Dette er et råd som i like stor grad gjelder de yngste skolebarna (under 36 kilo).

 

 

3. I bybuss:

Barnehager som skal på tur med barna, bør

a) ikke bruke bybusser hvis ruta går på veier der fartsgrensen er over 50 km/t. b) plassere barna i hvert sitt sete, ikke la dem stå i bussens midtgang.                           

Dette er råd som i like stor grad gjelder de yngste skolebarna.

Trygg Trafikk ser at disse anbefalingene medfører praktiske problemer for barnehager og foreldre, som ønsker å transportere de minste barna i buss. Vi mener likevel at her må hensynet til sikkerhet gå foran fremkommelighets- og transportbehov.

 

http://www.tryggtrafikk.no/tema/sikring-av-barn-i-bil/1643-2/

 


 

SIKRING AV SKOLEBARN I BUSS - NYTT FRA 1. JULI 2013:

Samferdselsdepartementet har fastsatt en forskrift som pålegger kommuner og fylkeskommuner å sørge for at alle skoleelever med rett til skoleskyss har tilgang på sitteplass med setebelte i skolebussen. Forskriften vil gjelde fra 1. juli 2013.

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/sd/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2012/sikring-av-skolebarn-i-buss--forskrift-f.html?id=710669

 


 

Vi takker for utlån av bildet fra
http://www.arnejohans.no/

 

 

 

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

rudskogen 400 400

UNGDOMSPROSJEKTET

Hver år kjører vi vårt ungdomsprosjekt i alle tre regioner for 10-20 ungdommer hver. Vi starter i februar og avslutter i juni, og i denne peridoen deltar ungdommene på 4 obligatoriske samlinger om trafikksikkerhet. Vi spanderer belønning på de som fullfører; En bilreparasjon - eller en tur til Rudskogen og banekjøring med Porsche Cayman. 
LES MER HER >>>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv
politiet russ paa vei toi vti trafikkatferd 3

 

agder fk logo lang

  • Artikkelvisninger 4068372
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder