skolebuss-1En ny forskrift for skoleskyss gjelder fra 1. juli 2013. Alle passasjerer skal ha sitteplass med bilbelte.

Trygg Trafikk har laget en informasjonsbrosjyre for sjåfører, selskaper, skoler, elever, foreldre... 

 

Fra Trygg Trafikk sine websider har vi klippet dette: 

Etter stortingsvedtak i 2011 har Samferdselsdepartementet utformet en ny forskrift om sitteplasser og sikkerhetsbelter. Forskriftens § 3 og § 4 gjelder henholdsvis fylkeskommunens og kommunens dimensjoneringsplikt, og gjelder fra og med 1. juli 2013:

§ 3: Fylkeskommunen [§4: Kommunen] plikter å dimensjonere skoleskysstil­budet ut fra at skoleelever med rett til skyss etter reglene i opplæringslova kapittel 7 og privatskolelova § 3-7 skal ha tilgang til sitteplass med bilbelte fastmontert.

I forskriftens § 2 og § 5 presiseres det at forskriften gjelder for all transport med skoleelever som er en del av skoletil­budet. Unntatt fra forskriften er når denne transporten foregår med fylkes­kommunens ordinære rutetilbud, og buss klasse I – såkalte ”bybusser”, er også unntatt fra forskriften.

Se mer her:
http://www.tryggtrafikk.no/Ny+forskrift+skal+gi+tryggere+skoleskyss.b7C_wRfMZh.ips

 

Et informasjonshefte er laget:

Målgruppen for heftet er sjåfører og selskaper som utfører skoleskyssen, men det er også gode tips og råd til skoler, elever og foreldre som brukere av buss til og fra skolen. Temaene som presenteres i heftet er tips og råd om sjåførens rolle og oppgaver, hva som kjennetegner de yngste elevene i trafikken, anbefalt oppførsel på bussen og på holdeplassen, skolenes ansvar på skoleveien, samt tips og råd til foreldrene.

Heftet presenterer også hva som er sjåførens og busselskapets ansvar dersom en ulykke skulle inntreffe, henvisninger til gjeldende lovverk og forskrifter, og nyttige lenker med mer informasjon.

 

Forside skoleskyss
Klikk for PDF-brosjyre.

 

Et par udrag fra brosjyren:

 

SJEKKPUNKTER AV BUSSEN FØR OPPSTART

 

 • Sjåføren er pålagt å forvisse seg om at bussen er i forsvarlig og forskriftsmessig stand før kjøreturen begynner. Sjekk at dørene åpner og lukker seg som de skal.
 • Sjekk at alle seter og setebelter er i orden.
 • Sjekk at sikkerhetsutstyr som nødhammere, brannslukningsapparater, varseltrekant, refleksvest og førstehjelpsutstyr er på plass.
 • Sjekk at alle instrumenter viser riktige verdier.
 • Sjekk at alle innvendige og utvendige lys fungerer som de skal.
 • Sjekk at speilene er i riktig posisjon. Kontroller alltid de innvendige dørspeilene, i tillegg til utendørs speil og dødvinkel.
 • Til slutt i prosedyren gjennomfører du en trykkfallsprøve og funksjonstest på bremsene.

 

SJÅFØRRÅD FOR EN SIKKER OG HYGGELIG REISE

 

 • Få nok søvn slik at du er uthvilt før arbeidsdagen starter.
 • Sunn mat og mosjon er helsebringende og gir deg overskudd til å håndtere en krevende hverdag.
 • Du har ansvar for at alle passasjerer under 15 år bruker setebelter. Passasjerene skal informeres om beltepåbud i busser der slike er montert.
 • Husk lov om promillegrense og lov om pliktmessig avhold.
 • Ikke kjør før du har forsikret deg om at alle passasjerene har funnet sin plass i bussen.
 • Hold fartsgrensene og unngå unødig hard akselerasjon og oppbremsing.
 • Bruk kun handsfree-utstyr hvis du er nødt til å benytte telefonen når du kjører. Men husk at alt som tar oppmerksomheten vekk fra trafikken er en sikkerhetsrisiko.
 • Sjåføryrket er et serviceyrke. Ved å framstå som en trygg og tillitsfull voksenperson, er du med på å skape en trygg reise.

  


 

 

Foreldre og lærere: Øv med barna!
Godt samspill i trafikkopplæringen er viktig.

 • Oppførsel på holdeplassen
 • På- og avstigning
 • Kryssing av vei
 • Beltebruk
 • Plassering av ransler

skolebuss-1