norge stat 2014 120De foreløpige tallene for 2014 viser at 149 mennesker mistet livet i norsk trafikk i 2014. Tallet er det nest laveste på 64 år, men bak tallet skjuler det seg stor sorg blant familier, venner, kolleger, naboer...

 

ELDRE 

De foreløpige tallene for 2014 viser at eldre utgjør en stor del av de trafikkdrepte, mens risikogruppen unge trafikanter fortsatt har høye tall.

 

ALDER

 • Ca. 25% av de drepte er over 65 år
 • Ca. 10% av de drepte er i aldersgruppen 0-19 år
 • Ca. 10% av de drepte er i aldersgruppen 20-24 år

 

MENN

Mannlige trafikanter preger fortsatt statistikken. Mer enn 7 av 10 drepte er menn.

 

NULL

I 2014 var det NULL trafikkdrepte i Troms. Finnmark hadde like positiv statistikk i 2012 med NULL drepte.  Sogn og Fjordane hadde kun EN drept i 2014.

 

Bilulykker

Det er fortsatt bilulykker som krever flest menneskeliv, men 2014 viste en positiv utvikling her - forhåpentligvis starten på en trend.

93 mennesker mistet livet i bilulykker i 2014, mot 130 året før.

3/4 av de drepte i 2014 mistet livet i utforkjørings- eller møteulykker.

 

FORDELING

 • Ca. 62% døde i bilulykker
 • Ca. 15% kjørte MC
 • Ca. 12% var fotgjengere
 • Ca. 8% var syklister

 

ÅRSAKER

De fleste ulykker skyldes trafikanters egen atferd - de valg man tar.

Det er fire årsaker som preger tallene:

 • Fart
 • Ruskjøring
 • Manglende bilbelte
 • Manglende konsentrasjon - eks. telefonbruk

 

 

Bilbeltet er livreddet nr. 1.
Over 40% av de trafikkdrepte brukte ikke bilbeltet.

 

norge stat 2014 550
OBS: Tallet ble i mai 2015 justert til 147 for året 2014.

 

I tillegg til de drepte må vi være klar over at over 700 mennesker ble hardt skadde i 2014.