Mange fotgjengere mister livet i trafikken - men tallene viser at det likevel går i riktig retning.

År 2005 32
År 2006 35
År 2007 23
År 2008 31
År 2009 25
År 2010 22
År 2011 16
År 2012 21
År 2013 16
År 2014 18
År 2015 12
År 2016 14
År 2017 11
År 2018 13
År 2019 12
År 2020 12

Tall fra SSB

 

 


 

fotgjengerulykker i lavere enn 50
Søylene viser hvilke fotgjengergrupper som er mest utsatt for ulykker i byområder.
Eldre er overrepresentert og er rammet i ca. 1/3 av ulykkene. Men også barn og unge er utsatt.

GRUPPEN 15-19-åringer er verdt å merke seg.

 


 

HVILKE SITUASJONER ER FARLIGE?

Alle situasjoner der en fotgjenger skal KRYSSE en vei eller en gate er farlige. Oversikten under taler et tydelig språk. Om man krysser i gangfelt eller utenfor gangfelt - risikoen er stor.

 

type fotgjengerulykker
Typer ulykker for fotgjengere. Som man ser er det ved ulike typer kryssing at ulykkene skjer. En klar melding til fotgjengere om hva som er det farligste.

 

type fotgjengerulykker fordelt paa fartsgrense

Her er den samme oversikten mht fotgjengere - men her er fartsgrensen tatt med. Som man ser er det viktig å ha fokus på at mange ulykker skjer i byområder med lave fartsgrenser.

 

dodsrisiko-1