hjertesone-furulundenFarsund kommunes hjertesoner rundt skolene blir mer og mer kjent. Nå sprer dette tiltaket seg til andre steder - denne gangen til Furulunden skole i Mandal.

Hensikten med tiltaket er å redusere trafikkmengden rett ved skolene - trafikk som i hovedsak skyldes mye foreldrekjøring. Et tilleggspoeng er ønsket om mer aktive skolebarn - barn som går til skolen i stedet for å bli kjørt. Vinn - vinn!

 

 

 

Prosjektet i Farsund har pågått fra 2012:

http://www.nullvisjonen-agder.no/index.php/2-sider/76-skoleveier-farunds-ide.html

(Dette er vår nettsides desidert mest leste artikkel.)

MANDAL

FAU ved Furulunden skole i Mandal har nå lagd sitt opplegg etter malen fra Farsund.
Motivasjonen var i hovedsak en kaotisk og risikofylt situasjon morgen og ettermiddag ved henting/levering pga svært mye foreldrekjøring og lite plass.

Nå slippes barna av på flere steder i litt avstand fra skolen og skoleveien er blitt tryggere.

Vi vet at andre skoler planlegger lignende tiltak, og vi håper infoen her kan hjelpe flere på vei.

 

FAU-skriv og kart over hjertesonen - Furulunden skole, Mandal:
pdfInfoskriv med kart, Furulunden

 

FAU sier det slik:

> Skoleveien er et sted å skape vennskap og fremme sosial utvikling.
> Skoleveien gir frisk luft og bedre helse, opplagte elever gir bedre læring.
> Elevene får trening som trafikanter og skaffer egne trafikkerfaringer.
> Trafikkbelastningen rundt skolen reduseres og sikkerheten bedres.Slik ser kartet ut rundt Furulunden skole:

hjertesone-furulunden

Hjertene markerer hvor foreldrene skal sette av sine barn - evnt. hente dem.
Skolens område er markert med rød stiplet strek.

 

Skoleveien fra hjertene til skolen merkes med hjerte-føtter.

 

fau-furulunden-maler

Malere:
Elisabeth Frøyland og Elisabeth Wathne Grimestad fra FAU Furulunden skole.

Vi takker Sverre Johnsen for bilder og kart.

 

Se også Mandal kommunes info her:

http://www.mandal.kommune.no/tjenestetilbud/751-trafikk-og-samferdsel/vei-og-veitrafikk/2410-trygg-skolevei-til-furulunden-skole