type-syklist-ulykke-i-lavere-enn-50Tallenes tale er viktig å lytte til. Man kan faktisk lære mye om trafikksikkerhet av statistikk. Statens Vegvesen har ulykkestall for Region Sør som forteller oss om hvilke situasjoner man som myk trafikant skal være OBS på.

Det samme gjelder bilister - hvor må man være ekstra oppmerksom?

 

Se også VG-artikkel (desember 2013) der Trygg Trafikk påpeker farene for fotgjengere:

http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=10141272

 

type-syklist-ulykke-i-lavere-enn-50

SYKLISTER

Både fotgjengere og syklister er svært risikoutsatt ved ulike krysningspunkter over veier og gater. Dette gjelder både ved kryss, i gangfelt og utenfor gangfelt.

 

type-fotgjengerulykker

FOTGJENGERE