Rulleskiløpere er definert som gående trafikanter, men det er også allment akseptert at de går langs høyre veikant som om de var syklister. Farlige situasjoner kan lett oppstå.

rulleski
Bilde: Flickr Creative Commons Free pictures

Trygg Trafikk har i samarbeid med Norges skiforbund laget noen greie regler:

Mer om dette her >>

 

Rulleskivettregler

Stadig flere velger rulleski når det skal trenes, og det kan være krevende i forhold til andre trafikanter. Det er svært viktig å beherske skiene teknisk før man leger ut i trafikken. I tillegg har Norges Skiforbund og Trygg Trafikk i samarbeid utviklet regler for rulleskivett:

 

1. Løperen skal være godt trent i å beherske rulleski, særlig bremsing og vending.

2. All opplæring og undervisning av nybegynnere skal foregå på avskjermede områder uten motorisert trafikk.

3. Rulleskiløpere er definert som gående i trafikken. Trening for yngre bør foregå på sykkelsti eller andre bilfrie, godt asfalterte steder.

4. Det er lov til å benytte veibanen til trening der forholdene tilsier det. Det er allment akseptert at i veibanen går rulleskiløpere på høyre side.

5. Dersom man må trene på vei med motorisert trafikk, bør dette være på oversiktlige områder.

6. Vær tydelig og gjør deg forstått i trafikken. Ta hensyn til andre trafikanter, ikke glem at du er den myke.

7. Treningen bør helst foregå i godt dagslys eller på godt belyste områder uten motorisert trafikk om kvelden.

8. Refleks er obligatorisk dersom lysforholdene tilsier, men det anbefales på all trening langs veien. Bruk vest og reflekstape på enden av rulleski og staver samt foran og bak på hjelm.

9. Godkjent sykkelhjelm bør brukes til enhver tid. Glem heller ikke briller. Rulleskipigger har ikke trinse og veien til øynene er kort.

10. Norge får stadig flere lukkede rulleskianlegg. Disse bør benyttes til trening der dette er praktisk mulig.

Utarbeidet av Norges Skiforbund og Trygg Trafikk

 

I mai 2015 kom disse oppdaterte RULLESKIVETTREGLENE:

rulleskivett 15